50 lat minęło ...

    W 2008 r. minęło pół wieku od powołania w Chojnie Liceum Ogólnokształcącego, które w 1970 r. otrzymało imię Bohaterów spod Siekierek. Szkołę ukończyło 4440 absolwentów. Na dzień jubileuszu wybrano 17 października 2008 r. Przygotowania do jego obchodów trwały do ostatniej niemal chwili, ponieważ organizatorzy wyznaczyli sobie wiele zadań. Przygotowali monografię liceum, specjalny numer gazety szkolnej „Wióry”, Księgę Pamiątkową, poczęstunek  dla gości, oprawę uroczystości na sali gimnastycznej, wystawy kronik, fotografii, pamiątek związanych z historią placówki. Szkoła została również odświętnie udekorowana.


    Tuż przed godziną 10.00 absolwenci, pracownicy szkoły i uczniowie z Pocztem Sztandarowym na czele udali się do kościoła Mariackiego, gdzie odprawiono Mszę Św.  w intencji pracowników i absolwentów. Sprawowali ją księża absolwenci  pod przewodnictwem ks. Dariusza Żarkowskiego, kazanie wygłosił ks. Piotr Dzedzej.
Ważnym symbolem pamięci o pracownikach szkoły, którzy odeszli, były znicze zapalone przez uczniów na grobach Zmarłych, pochowanych na chojeńskich cmentarzach.


    Oficjalne uroczystości w budynku liceum rozpoczęły się odsłonięciem przez pierwszego dyrektora, Zbigniewa Srokę, tablicy pamiątkowej. Następnie wszyscy zebrani, między innymi: władze powiatu i gminy, byli i obecni nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci  i uczniowie udali się do pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Akademię rozpoczął Hymn państwowy, po którym obecna Dyrektor, Adriana Salamończyk, przywitała zebranych gości oraz wygłosiła przemówienie okolicznościowe. Skierowała również słowa podziękowania  i wręczyła kwiaty byłym Dyrektorom. Szkołą w latach 1958-2007 kierowali: Zbigniew Sroka, Gerard Lemke, Antoni Widecki, Janina Kawecka, Tadeusz Nowak, Janusz Cezary Salamończyk, Danuta Czerniukiewicz, Zbigniew Niechciał.


    Zbigniew Sroka przypomniał pierwsze trudne lata funkcjonowania jedenastoletniej szkoły, w skład której wchodziła siedmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum. Oklaskami przywitano absolwentki pierwszego rocznika liceum - Teresę Lizak (Kurlit) oraz Zofię Rękas. Dyrektorom, absolwentom i pracownikom szkoły dedykowano utwory muzyki poważnej wykonywane przez ucznia klasy III b Liceum Ogólnokształcącego, Maksymiliana Stryczka. 
    Gratulacje pięćdziesięciolatce, życzenia sukcesów były treścią wystąpień Szacownych Gości: Starosty Powiatu Gryfińskiego – Wojciecha Konarskiego, Zachodniopomorskiej Wicekurator Oświaty – Marii Boreckiej, Burmistrza Gminy Chojna – Adama Fedorowicza, Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój – Zbigniewa Kitlasa, ks. Dariusza Żarkowskiego – absolwenta liceum z 1983 r.


     50 lat pracy szkoły to 50 lat jej historii pisanej przez wielu pedagogów i innych pracowników szkoły, a także kolejne roczniki uczniów. W prezentacji multimedialnej przypomniano historię szkoły, Sztandaru, Pocztu Sztandarowego, pierwszych absolwentów, sylwetki dyrektorów, nauczycieli. Niezwykle żywo reagowali zebrani na fotografie i wspomnienia z internatu, życia kulturalnego i sportowego, wykopków, zabaw szkolnych, wycieczek…


     Dużo emocji wzbudził spektakl „My” według autorskiego scenariusza nauczycielki języka niemieckiego, Magdy Ziętkiewicz, w którym przedstawiono wpływ historii  na środowisko szkolne od lat pięćdziesiątych po współczesność.


    Na pamiątkę wszyscy zebrani otrzymali publikację o szkole – pierwszą próbę zebrania informacji i wspomnień. Jej źródłem były kroniki i zachowana dokumentacja oraz zwierzenia byłych uczniów. Zamieszczono w niej spisy nauczycieli i absolwentów.


     Na zakończenie części oficjalnej Dyrektor Adriana Salamończyk zaprosiła wszystkich zebranych do zwiedzania szkoły oraz na poczęstunek.
    Następne godziny wypełniły wędrówki absolwentów po znanych korytarzach  i klasach, wpisy do Księgi Pamiątkowej, oglądanie wystaw, kronik, fotografii, na których każdy szukał siebie sprzed lat, rozmowy z nauczycielami, kolegami. Ożyły wspomnienia…