Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Profilaktyka  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Absolwenci  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Kontakty z nauczycielami  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1chojna@o2.pl

tel./faks 091 414 20 29


PATRONATY - WSPÓŁPRACA

 
   
     
   
     
 
 
     
     
 
 
     
     

 


     
 

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

 

    W połowie października 2009 r. z inicjatywy młodzieży naszej szkoły oraz pedagogów szkolnych powstał Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.

    Pierwszym etapem powstania Szkolnego Klubu HDK była rekrutacja polegająca na umieszczeniu w obu budynkach  naszej szkoły ogłoszeń o możliwości  uczestniczenia i działania w Klubie.

    Równolegle nawiązano współpracę z Zachodniopomorską Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Polegać ona będzie na umożliwieniu naszej młodzieży oddawania krwi dla potrzebujących oraz wsparciu merytorycznym.

    W tym celu został opracowany program, który będzie realizowany w tym roku szkolnym i mamy nadzieję, że w następnych latach Szkolny Klub HDK będzie cieszył się zainteresowaniem młodzieży.

    W dniu 05 listopada 2009 r. w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyło 33 uczniów oraz opiekunowie Aleksander Lizak i Małgorzata Limanówka. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wicedyrektor Sylwia Łozińska, która jednocześnie zadeklarowała aktywny udział w pracach i koordynacji działań Klubu. Podczas spotkania został przedstawiony i omówiony program działań Klubu oraz zorganizowanie pierwszego wyjazdu młodzieży  do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.  

Logo SKHDK

 

                                                                          Aleksander Lizak
Karolina Kubowicz

Lista  osób należąca do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi i do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża  działającego w ZSP  w Chojnie
w roku szkolnym 2015/2016

 

Lp.

Imię i nazwisko

      Klasa

 1.  

Bartosz Nowak

III c

 1.  

Jolanta Pięta

III c

 1.  

Krzysztof Stamblewski

III TI

 1.  

Patryk Będzak

III a

 1.  

Sławomir Mański

II I a

 1.  

Tomasz Pawłowski

IV TB

 1.  

Piotr Granda

III MZ

 1.  

Agata Jasnos

III b

 1.  

Natalia Kiemerer

III WZ

 1.  

Piotr Galant

IV TŻ

 1.  

Arek Kroczak

IV TŻ

 1.  

Mateusz Walczak

IV TŻ

 1.  

Kamil Wiśniewski

III TI

 1.  

Katarzyna Kalisz

III WZ

 1.  

Natalia Kiemerer

III WZ

 1.  

Anna Góralska

III WZ

 1.  

Jakub Kiepura

IV TB

 1.  

Daria Marczak

III WZ

 1.  

Anna Nelza

IV TH

 1.  

Jakub Jarocki

III WZ

 1.  

Konrad Wiszniowski

III TB

***

Program Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”

 

Działalność roku szk. 2015/2016

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

Sprawozdanie działalności Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w II półroczu roku szkolnym 2015/2016

5.06.2016 r. członkowie Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi uczestniczyli w akcji rejestrowania potencjalnych dawców szpiku.

10.03.2016 r. na placu przy naszej szkole po raz kolejny pojawił się mobilny punkt poboru krwi ze Szczecina.

Działalność Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w I półroczu roku szkolnego 2015/2016

Działalność Koła w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016

3.12.2015 r. zorganizowano akcję oddawania krwi, przeprowadzoną w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki.

26.09.2015 r. Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie


 
     

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie