Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Profilaktyka  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Absolwenci  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Kontakty z nauczycielami  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1chojna@o2.pl

tel./faks 091 414 20 29


PATRONATY - WSPÓŁPRACA

 
   
     
   
     
 
 
     
     
 
 
     
     

 


     
 

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

 

    W połowie października 2009 r. z inicjatywy młodzieży naszej szkoły oraz pedagogów szkolnych powstał Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.

    Pierwszym etapem powstania Szkolnego Klubu HDK była rekrutacja polegająca na umieszczeniu w obu budynkach  naszej szkoły ogłoszeń o możliwości  uczestniczenia i działania w Klubie.

    Równolegle nawiązano współpracę z Zachodniopomorską Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Polegać ona będzie na umożliwieniu naszej młodzieży oddawania krwi dla potrzebujących oraz wsparciu merytorycznym.

    W tym celu został opracowany program, który będzie realizowany w tym roku szkolnym i mamy nadzieję, że w następnych latach Szkolny Klub HDK będzie cieszył się zainteresowaniem młodzieży.

    W dniu 05 listopada 2009 r. w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyło 33 uczniów oraz opiekunowie Aleksander Lizak i Małgorzata Limanówka. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wicedyrektor Sylwia Łozińska, która jednocześnie zadeklarowała aktywny udział w pracach i koordynacji działań Klubu. Podczas spotkania został przedstawiony i omówiony program działań Klubu oraz zorganizowanie pierwszego wyjazdu młodzieży  do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.  

Logo SKHDK

 

                                                                          Aleksander Lizak
Karolina Kubowicz

Lista  osób należąca do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi i do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża  działającego w ZSP  w Chojnie
w roku szkolnym 2014/2015

 

L.p.

Imię i nazwisko

      Klasa

 1.  

Bartosz Nowak

II c

 1.  

Jolanta Pięta

II c

 1.  

Dawid Wąchała

III b

 1.  

Katarzyna Przybylska

III b

 1.  

Piotr Korban

III b

 1.  

Jacek Lasowski

III d

 1.  

Kornelia Makowska

III b

 1.  

Agata Jasnos

II b

 1.  

Natalia Kiemerer

II WZ

 1.  

Mateusz Pałka

IV TB

 1.  

Elżbieta Kwatera

IV TB

 1.  

Katarzyna Gajowska

IV TG

 1.  

Weronika Paranycz

IV TG

 1.  

Piotr Galant

III TG

 1.  

Radosław Pyra

II TB

 1.  

Jarosław Łucka

II TI

 1.  

Monika Wiącek

II WZ

 1.  

Daria Marczak

II WZ

 1.  

Anna Nelza

III TH

 1.  

Hubert Bagiński

II c

 1.  

Agnieszka Górniak

III d

 

***

Program Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”

 


Działalność roku szk. 2014/2015

27.06.2015 r. członkowie SKPCK i SKHDK wzięli udział wVIII edycji akcji „Zbieramy Krew dla Polski".

28.02.2015 r. odbył się wyjazd członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

19.11.2014 r. etap szkolny XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

27.09.2014 r. pierwszy w tym roku szkolnym wyjazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

***

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

 
     

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie