Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Profilaktyka  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Absolwenci  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Kontakty z nauczycielami  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1chojna@o2.pl

tel./faks 091 414 20 29


PATRONATY - WSPÓŁPRACA

 
   
     
   
     
 
 
     
     
 
 
     
     

 


     
 

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

 

    W połowie października 2009 r. z inicjatywy młodzieży naszej szkoły oraz pedagogów szkolnych powstał Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.

    Pierwszym etapem powstania Szkolnego Klubu HDK była rekrutacja polegająca na umieszczeniu w obu budynkach  naszej szkoły ogłoszeń o możliwości  uczestniczenia i działania w Klubie.

    Równolegle nawiązano współpracę z Zachodniopomorską Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Polegać ona będzie na umożliwieniu naszej młodzieży oddawania krwi dla potrzebujących oraz wsparciu merytorycznym.

    W tym celu został opracowany program, który będzie realizowany w tym roku szkolnym i mamy nadzieję, że w następnych latach Szkolny Klub HDK będzie cieszył się zainteresowaniem młodzieży.

    W dniu 05 listopada 2009 r. w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyło 33 uczniów oraz opiekunowie Aleksander Lizak i Małgorzata Limanówka. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wicedyrektor Sylwia Łozińska, która jednocześnie zadeklarowała aktywny udział w pracach i koordynacji działań Klubu. Podczas spotkania został przedstawiony i omówiony program działań Klubu oraz zorganizowanie pierwszego wyjazdu młodzieży  do Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.  

Logo SKHDK

 

                                                                          Aleksander Lizak
Karolina Kubowicz

Lista  osób należąca do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
i do Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża  działającego
w ZSP Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013/2014

 

L.p.

Imię i nazwisko

      Klasa

 1.  

Katarzyna Pięta

IV TG

 1.  

Jolanta Pięta

I c

 1.  

Ewa Tracz

III b

 1.  

Agnieszka Ziemkiewicz

III b

 1.  

Magda Kornalewicz

III a

 1.  

Ilona Wiącek

III WZ b

 1.  

Małgorzata Sawicz

III WZ b

 1.  

Aleksandra Nowikowska

III WZ b

 1.  

Sebastian Della Pieta

III MPS

 1.  

Adam Barwiak

III MPS

 1.  

Elżbieta Kwatera

III TB

 1.  

Katarzyna Gajowska

III TG

 1.  

Weronika Paranycz

III TG

 1.  

Piotr Będzak

III d

 


***

Program Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”

 

 

Działalność roku szk. 2013/2014

***

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

 
     

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie