Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Profilaktyka  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Absolwenci  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcacego w Chojnie  
   
  Moodle  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
   
     
 
ZUT
 
     
   
     
 
 
     
   
 
 
     
     

 


     
 

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO  SZKOLE:

 

Wtorek

7.30 - 9.00

13.00 - 15.30

Środa

7.30 - 9.00

13.00 - 15.30

Czwartek 13.30 - 15.30

 

W naszej szkole uczniowie  objęci są opieką pedagogiczno - psychologiczną  oraz doradczą. 

Doradca zawodowy udziela porad indywidualnych oraz prowadzi spotkania grupowe.

Uczniowie!

Jeżeli chcecie:

- dokonać trafnego wyboru zawodu,

- uzyskać informację o uczelniach wyższych i warunkach rekrutacji na wybrane kierunki
studiów,

- opracować swój plan kariery edukacyjnej i zawodowej,

- określić swoje mocne strony,

- pogłębić wiedzę o swoich możliwościach i zainteresowaniach,

- macie wątpliwości czy kształcić się dalej?,

- nabyć umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

- uzyskać informację o lokalnym i krajowym  rynku pracy,

- potrzebujecie pomocy w sporządzeniu dokumentów potrzebnych w poszukiwaniu pracy,

- poznać sposoby radzenia sobie ze stresem,

- poznać techniki efektywnego uczenia się …

 

Przyjdźcie  na spotkanie  z doradcą zawodowym!

Doradca zawodowy przyjmuje obok gabinetu pedagoga w budynku nr 2.
Serdecznie zapraszam do współpracy rodziców,  nauczycieli i wychowawców.

 

mgr Dorota Szwiec

Działalność w roku szk. 2015/2016

18.01-26.01.2016 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” odbył się cykl spotkań z lokalnymi pracodawcami.

4.01.2016 r. został rozstrzygnięty konkurs pt. "Moja wymarzona praca”.

17.12.2015 r. - 21.03.2016 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” nauczyciele przedmiotów zawodowych zorganizowali wycieczki o tematyce zawodowej dla różnych typów zawodów.

14.12.2015 r. - 22.01.2016 r. ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” przeprowadzono wśród uczniów sondaż na temat "Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców?".

01.12.2015 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” odbyły się spotkania z rodzicami uczniów klas TZ i ZSZ.

09.11.2015 - 12.03.2016 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” zrealizowano zadanie pt. "Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły?".

21.10.2015 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

20.10.2015 r. odbyły się warsztaty w  ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Strefa Młodzieży’’.

20-21.10.2016 r. w ramach ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji personalno - społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

 

 

LANGUAGE

Anglia Niemcy Węgry


LINKI

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
     
   
     
   
     
   
     
 

 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie