Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Absolwenci  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Ewaluacja wewnętrzna  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Profilaktyka  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Doradca zawodowy  
   
  Internat  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcacego w Chojnie  
   
  Moodle  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 91 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
   
 
 
     
     

 


 

 

„Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana”

 

Albert Einstein

 

CYKL SPOTKAŃ Z LOKALNYMI PRACODAWCAMI

 

Cykl spotkań z lokalnymi pracodawcami odbył sie w naszej szkole w terminie   od 18 stycznia 2016 r.  do 26 stycznia 2016 r. Realizacja tego przedsięwzięcia odbyła się  w ramach „Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy – III edycja”.
Spotkania z pracodawcami miały na celu  uzyskanie  odpowiedzi na pytanie:  Czego od nas oczekuje rynek pracy  i  jak sprostać tym wymaganiom?
Pierwsze spotkanie z lokalnym pracodawcą, panem Radosławem Stecem, właścicielem hurtowni instalacyjno - budowlanej AIB z Chojny, odbyło się  18 stycznia 2016. W spotkaniu udział wzięli  uczniowie kl. III WZ.
Pan Stec opowiedział uczniom o specyfice pracy sprzedawcy, zaznaczając, że zawód sprzedawcy jest bardzo popularnym, ale również wymagającym  zawodem. W tej branży pan Radosław Stec pracuje od 20 lat i jest również pracodawcą, który zatrudnia w swojej firmie młodocianych pracowników, uczniów naszej szkoły kształcącej  się  w zawodzie sprzedawca.


Podczas spotkania pan Stec przedstawił uczniom swoje oczekiwania jako pracodawca od przyszłych pracowników, których zatrudniłby w swojej firmie. Poszukując pracownika, pan Radosław Stec zwraca uwagę na motywację potencjalnego pracownika do pracy i jego osobowość oraz znajomość produktu, który miałby sprzedawać. Ważne jest, aby przyszły sprzedawca umiał badać potrzeby klienta, wiedział jak doradzić, wspomóc przy wyborze zakupu danego produktu i posiadać tzw. zdolności handlowe. 
Młodzież dowiedziała się także jakie cechy powinien posiadać dobry pracownik oraz jakie są wymogi współczesnego rynku pracy i jak im sprostać:

 1. Po pierwsze nie należy zamykać się na dalsze kształcenie,
 2. Być otwartym na współpracę z innymi pracownikami firmy i posiadać umiejętności pracy w zespole,
 3. Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki,
 4. Swoją osobą godnie reprezentować firmę,
 5. Być cierpliwym i odpornym na stres,
 6. Posiadać wysoką kulturę osobistą,
 7. Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 8. Być dyspozycyjnym.

Po wystąpieniu pana Radosława Steca, uczniowie zadawali pytania związane   z przyszłą pracą  w zawodzie sprzedawcy oraz  możliwościami zatrudnienia w firmie AIB.
Na zakończenie spotkania pan Stec zaznaczył, że w tej branży bardzo ważna jest umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów z klientami, ponieważ najlepszą reklamą firmy jest zadowolony klient. W tym dniu spotkanie z pracodawcą mieli również  uczniowie klasy III technikum budowlanego, klasy III monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie i klasy III w zawodzie stolarz.
Uczniowie spotkali się z właścicielem firmy budowlanej Termo - Tech,  panem Andrzejem Berdzikiem. 

Pan Andrzej Berdzik przedstawił uczniom specyfikę pracy w branży budowlanej. Jego firma zajmuje sie również termoizolacją budynków. Podczas spotkania pan Berdzik uczulał młodzież na przestrzeganie zasad bhp podczas pracy na budowie, ponieważ branża budowlana zaliczana jest do rodzajów działalności, z którymi związane jest bardzo wysokie ryzyko zawodowe. Młodzież mogła zobaczyć niektóre akcesoria niezbędne w pacy  na budowie oraz zobaczyć jak wygląda profesjonalny ubiór pracownika na budowie.
W dalszej części spotkania uczniowie zapytali pana Berdzika, czego oczekiwałby od nich jako przyszłych pracowników w jego firmie? Pan Andrzej Berdzik odpowiedział, że od swoich pracowników oczekuje przede wszystkim uczciwości i sumiennej pracy, ponieważ od efektów ich pracy zależny jest wizerunek firmy. Rzetelność to podstawa, aby być dobrym fachowcem w tej branży. Liczy się również kreatywność i chęć do pracy. Pracownik musi również wykazywać się dobrym stanem zdrowia i niezawodną kondycją fizyczną. Ważne jest, aby pracownik w jego firmie chciał poszerzać swoją wiedzę o nowych technologiach i technikach pracy w tym zawodzie. Wspomnieć należy także o dyscyplinie w pracy i umiejętności pracy w zespole, ponieważ bez tego żadna firma nie będzie dobrze prosperowała.
Pan Berdzik podkreślił, że w dzisiejszych czasach branża budowlana jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią naszej gospodarki, a pracownicy budowlani  są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na polskim rynku pracy. Wspominając początki działalności swojej firmy, pan Andrzej powiedział, że zaczynał od dwóch osób pracujących w firmie,        a dzisiaj zatrudnia kilkanaście osób. Nawiązał współpracę z firmami w Niemczech i Dani, gdzie jego firma wykonuje duże inwestycje budowlane. Na potwierdzenie swoich słów pokazał młodzieży projekty budowlane dotyczące obiektu, którego budowę będzie nadzorował   w Berlinie.

 

 Kończąc spotkanie uczniowie  zapytali jakie są szanse, że po skończeniu szkoły dostaną pracę w firmie pana Berdzika? Pan Andrzej odpowiedział, że jeżeli będą już posiadali odpowiednie kwalifikacje, to mogą się z nim skontaktować. Dodał przy tym, że w tej branży ważna jest znajomość języków obcych.

 

 Kolejne spotkania odbyły się 25 i 26 stycznia 2016 r. Tym razem uczniowie klasy   III technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum hotelarskiego  oraz klasa III ZSZ w zawodzie kucharz spotkali się z menadżerem hotelu Piast w Cedyni i restauracji Piastowska w Chojnie, panią Jolantą Zalewską, która w imieniu właścicieli przybliżyła młodzieży specyfikę pracy w hotelu i restauracji.
Pani Zalewska zaprosiła na spotkanie szefa kuchni z restauracji Piastowska, pana Grzegorza Dończyka.


W restauracji Piastowska uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz miesięczne praktyki zawodowe.
Pani Jolanta Zalewska opowiedziała młodzieży o „blaskach i cieniach” pracy w branży hotelarskiej dodając, że nie jest ważne czy pracujemy w małej czy dużej restauracji, ważne jest, aby kochać to co się robi i wkładać całe serce w wykonywaną pracę. Zarówno pracując jako kelner czy kucharz należy mieć chęć do pracy, pomysły, zdobywać doświadczenie, umieć zorganizować pracę w zespole. W branży hotelarskiej ważne jest nastawienie do klienta, który niejednokrotnie bywa uciążliwy, ale to od obsługi hotelu zależy czy klient wróci tu po raz drugi.
Przedstawiając pana Grzegorza Dończyka, pani Zalewska powiedziała, że sercem restauracji jest kuchnia i szef kuchni. Dobra organizacja pracy w kuchni to podstawa dobrze zorganizowanego zespołu całego hotelu i restauracji.

            Pan Grzegorz przedstawił młodzieży specyfikę praca szefa kuchni i kucharza, podając najważniejsze cechy którymi powinien charakteryzować się dobry kucharz:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. znajomość języków obcych,
 3. odpowiednie wykształcenie,
 4. wyobraźnia,
 5. zmysł estetyczny,
 6. samodzielność i inicjatywa w opracowywaniu nowych potraw
 7. podzielność uwagi
 8. doskonały stan zdrowia.

            W kuchni ważny jest sprzęt, który w dzisiejszych czasach powinien być wysokiej klasy. Szef kuchni musi budzić zaufanie klientów. Niejednokrotnie zadowoleni klienci proszą, aby szef kuchni przyszedł do ich stolika, dziękując za  przygotowany posiłek.  I takie sytuacje zdaniem pana Grzegorza są rekompensatą za trudy tej pracy.
            Pani Jola dodała, że młodociani pracownicy uczą się pod okiem Mistrza, zdobywając bogate doświadczenie i wiedzę. Uczniowie, którzy mają  praktyki w restauracji, po skończeniu szkoły mają zapewnioną pracę.
Cykl spotkań z pracodawcami przybliżył młodzieży specyfikę pracy w danym zawodzie pokazując, że  rynek pracy charakteryzuje się dużą dynamiką zmian.
Szybki rozwój techniki, powstawanie nowych branż i sektorów gospodarki, powoduje nieustające zmiany, mające wpływ na rynku pracy i wymagania pracodawców względem przyszłych pracowników.
Młodzi ludzie muszą posiadać wiedzę, która pozwoli im na zapoznanie się z tymi zmianami, aby móc swobodnie i efektywnie poruszać się w świecie zawodów i potrzeb rynku pracy.

 

doradca zawodowy
mgr  Dorota Szwiec

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie