STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 

 

 

 

 

 


     
 

Cele Festiwalu Piosenki Angielskiej

 • możliwość aktywnego działania i realizowania się młodzieży z małego miasta jakim jest Chojna i środowisk wiejskich, przy organizowaniu  imprezy kulturalnej o zasięgu międzynarodowym
 • rozbudzanie inicjatyw lokalnych i aktywności młodzieży wywodzącej się z małych miast i terenów wiejskich,
 • odkrywanie i promowanie młodych talentów,
 • promocja Chojny w Polsce i na arenie międzynarodowej,
 • rozwijanie zaangażowania młodzieży na rzecz współpracy międzynarodowej,
 • prezentacja dorobku i wymiana doświadczeń przedstawicieli szkół średnich i ośrodków kultury w zakresie pogłębiania i promowania idei integracji europejskiej,
 • wyrównywanie i ujednolicanie europejskich standardów życia,
 • umacnianie więzi między partnerami zagranicznymi i polskimi, uczestniczącymi w projekcie,
 • wzajemna wymiana, poznawanie i tworzenie poprzez kontakty indywidualne wspólnego dziedzictwa kulturowego,
 • poznawanie kultury i historii państw uczestniczących w projekcie,
 • propagowanie języka angielskiego i kultury anglojęzycznej wśród młodzieży,
 • likwidacja bariery językowej miedzy polskimi, a zagranicznymi partnerami projektu,
 • integracja środowiska uczniowskiego, nauczycielskiego, samorządowego województwa   zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz partnerów zagranicznych,

    Projekt jest imprezą cykliczną, mającą swój początek w roku 1994.  Organizatorami projektu od samego początku jest młodzież chojeńskich szkół średnich pod opieką dwojga nauczycieli. Głównym celem projektu jest zaangażowanie młodzieży wywodzącej się z małych miasteczek i terenów wiejskich, głównie popegeerowskich w organizowanie imprezy kulturalno edukacyjnej o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także propagowanie uczenia się języka angielskiego . Projekt skierowany jest do młodzieży
w przedziale wiekowym od 16 do 26 roku życia,  reprezentującej szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie, ośrodki kultury z całej Polski, a szczególnie z północno-zachodnich jej obszarów oraz do młodzieży ze szkół miast należących do Douzelage.  Występy młodzieżowych zespołów polskich i zagranicznych są coroczną atrakcją dla  społeczności lokalnej. Wszystkie działania związane z projektem realizowane są przez młodzież pod opieką nauczycieli według opracowanego harmonogramu. Rodziny polskich uczniów goszczą u siebie większość młodzieży z zagranicy, co daje możliwość bezpośredniego kontaktu, a w efekcie umacnianie więzi między partnerami, poznawanie i tworzenie wspólnego dziedzictwa kulturowego, likwidację barier językowych, a także wyjazdów polskich uczniów do swoich zagranicznych przyjaciół. Kształcenie u młodzieży aktywnych postaw, rozbudzanie zainteresowania obcą kulturą i językiem, motywowanie do działania  na rzecz środowiska lokalnego, zwiększa ich świadomość, wyrównuje standardy życia. Odkrywanie i promowanie młodych talentów, promocja Chojny oraz  nawiązywanie kontaktów ze szkołami w Polsce i za granicą jest celem organizatorów projektu.   

powrót 

 

 

 
     

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie