Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Absolwenci  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Ewaluacja wewnętrzna  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Profilaktyka  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Doradca zawodowy  
   
  Internat  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcacego w Chojnie  
   
  Moodle  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
   
 
 
     
     

 


     
 


SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

  

Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie od 2004 roku działa Szkolny Klub Wolontariusza. W związku z ogłoszeniem przez Parlament Europejski roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, narodził się pomysł zintensyfikowania działań SKW skierowanych do najstarszego pokolenia.
Do jednych z głównych zadań wolontariatu należy współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chojnie. Owocem współpracy wolontariuszy z Domem Samopomocy jest wspólnie redagowana integracyjna gazetka „eŚDeeSka”, liczne wspólne projekty, imprezy sportowe i artystyczne oraz coroczny „Marsz tolerancji” ulicami Chojny.
Pod patronatem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie uczestniczymy w projekcie „Asystent Seniora”, polegającym na regularnym odwiedzaniu przez pary wolontariuszy osób samotnych, wyznaczonych przez kierownika OPS. Regularnie odwiedzamy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.

http://www.zsp1chojna.pl/grafika/wolontariat_2011_2012.jpg
fot. Ewangarda - www.ewangarda.pl

Współpracujemy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej oraz Wspólnotą Sant’Egidio – pomagamy zorganizować Obiad Bożonarodzeniowy dla bezdomnych i ubogich, który odbywa się w Szczecinie w drugi dzień świąt, uczestniczymy w projekcie "Młodzi Europejczycy dla Świata bez Przemocy".
Współpraca między Szkolnym Klubem Wolontariusza a instytucjami niosącymi pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym przebiega owocnie. Głównym celem naszych działań jest poszerzanie tolerancji wśród młodzieży oraz pogłębienie integracji i przyjaznych relacji osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych z lokalną społecznością. Przykład współpracy naszej szkoły z osobami niepełnosprawnymi dowodzi, że nawet w małych miejscowościach, gdzie poziom tolerancji i świadomości społecznej jest często na bardzo niskim poziomie, osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować normalnie, angażując się w życie towarzyskie i społeczne swojej miejscowości.

LISTA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

1. Karolina Gładkowska
2. Agnieszka Potapińska
3. Katarzyna Trubicka
4. Katarzyna Gajowska
5. Joanna Bożek
6. Marta Kucharska
7. Radosław Gołaś
8. Patrycja Przywłoka
9. Weronika Paranycz
10. Magdalena Bronicka
11. Lucyna Przybylska
12. Rafał Żelichowski
13. Joanna Bagińska
14. Klaudia Szurgocińska
15. Małgorzata Klisowska
16. Justyna Mak
17. Marta Mikos
18.Paulina Serafin
19. Karolina Żarkowska
20. Konrad Wierzbicki
21. Kinga Brodowicz
22. Patrycja Kozłowska
23. Magdalena Bronicka
24. Justyna Kujawa
25. Kinga Kuchciak
26. Adrianna Litra
27. Joanna Stamblewska
28. Marta Zińko
29. Anna Hybiak

 

 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2013/2014

23 – 25.06.2014 r. odbyło się II Forum Szkolnych Kół Wolontariatu. [tutaj]

31.05.2014 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z ZSP Nr 1 w Chojnie współorganizowali Dzień Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju. [tutaj]

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 [tutaj]

 28.10.2013 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju. [tutaj]

24 – 25.09.2013 r. w Szczecinie odbyło się Forum Szkolnych Kół Wolontariatu zorganizowane przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. [tutaj]

 

     

 

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie