Strona główna  
   
  Plan lekcji  
   
  Historia szkoły  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Profilaktyka  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Absolwenci  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Comenius REGIO  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcącego  
 
 
     
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1chojna@o2.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
   
     
 
ZUT
 
     
   
     
 
 
     
     
 
 
     
     

 


     
 

Projekt „Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa"

 

Projekt „ Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa” skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Koordynatorem projektu jest Politechnika Koszalińska.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 projekty innowacyjne. Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów fizyką, do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych, poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych filmów interaktywnych wspomaganych grami flaszowymi.


IMG_1206.jpg

Interaktywne filmy, umożliwią obrazowe przedstawianie trudnych pojęć fizycznych
i ukazują zastosowanie zjawisk fizycznych w technice, dzięki czemu uczniowie dostrzegą  możliwości połączenia wiedzy z techniką i przemysłem.
Zaletą wykorzystywania technik filmowych jest przedstawienie w zwolnionym tempie zjawisk trwających ułamki sekund, co nie jest możliwe do uchwycenia dla ludzkiego oka lub ich zaobserwowanie wymaga kilku godzin.
Projekt „ Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie realizowany jest od 1 września 2011 roku w ramach zajęć z fizyki i astronomii. Została nim objęta klasa druga liceum ogólnokształcącego o profilu ogólnym - klasa 2d.

Na zajęciach realizowany jest program nauczania fizyki i astronomii w zakresie podstawowym wzbogacony interaktywnymi filmami dydaktycznymi i grami w technologii Flash. Filmy interaktywne wplatane są w tok lekcji. Pokazane na początku lekcji ułatwiają powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w gimnazjum i opanowanie nowego materiału. Pytania zadane w filmach mogą stanowić początek dyskusji. Wzmacnia to zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy, kształtowanie logicznego myślenia
i wyciągania poprawnych wniosków z obserwowanych sytuacji oraz posiadanych wiadomości. Przedstawienie doświadczenia fizycznego z jednoczesną ilustracją graficzną zjawiska znacznie ułatwia opanowanie nowego materiału, powstanie prawidłowych skojarzeń, zgromadzenie nowego zasobu słów i pojęć fizycznych, niezbędnych przy opisie doświadczeń. Filmy interaktywne jako podsumowanie lekcji sprzyjają usystematyzowaniu
i utrwalaniu zdobytych wcześniej wiadomości. Wykorzystanie materiału audiowizualnego, będącego zapisem rzeczywistości prowadzi do rozwijania spostrzegawczości, pamięci, rozwijania wyobraźni, a w konsekwencji do kształtowania naukowego poglądu na świat.

Bez nazwy-4a.jpg

Bez nazwy-3.jpg

 

Interaktywne gry zachęcą ucznia do nauki fizyki poprzez wciągnięcie w plot wydarzeń związany ze światem fizyki.
Pobudzają do samodzielnego poszukiwania wiedzy, analizowania różnych źródeł informacji, pobudzają do pozytywnej rywalizacji. Uczniowie utrwalają wcześniej poznane pojęcia, prawa i  zasady, posługują się fachowym słownictwem. Kształcą umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, weryfikowania danych.  Nauka przez zabawę spowoduje iż uczeń niezależnie czy dokonał poprawnego czy też błędnego wyboru pozna skutki swoich decyzji.

 mgr Agnieszka Bylewska

 

 

 

LANGUAGE

Anglia Niemcy Węgry


LINKI

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny LIBRUS

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
     
   
     
   
     
   
     
 

 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie