STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     
     
 


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Rok 2016/2017

 

Finał IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych

29 kwietnia 2017 roku uczennica naszej szkoły Aleksandra Leddin z klasy 2d została laureatką IX Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych z języka niemieckiego. Po dwóch etapach, pisemnym i ustnym, Aleksandra zajęła ostatecznie III miejsce.
W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu, którego organizatorem jest ZCDN, a patronuje Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. [więcej]

 

***

Stypendium Prezesa Rady Ministrów, wręczenie medalu „Młody Bohater”

20 grudnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W bieżącym roku szkolnym stypendia przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z  wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: Ida Rumbuć z kl. 2 TH, Wiktor Hadała z  kl.  2b, Jan Drozdowicz z kl. 2 TB. [więcej]

***

Etap wojewódzki VIII Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i  higienie pracy w budownictwie”

2 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w  Szczecinie odbył się etap wojewódzki VIII Konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i  higienie pracy w budownictwie”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem konkursu jest  Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach występujących w budownictwie. Naszą szkołę reprezentowali: Jan Drozdowicz, Adam Raszpla i Maciej Ogonowski z klasy II TB oraz Eryk Madera i Kamil Łuczyszyn z klasy II MZ. [więcej]

***

IV Edycja Konkursu Historyczno - Artystycznego PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA

6 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród IV Edycji Konkursu Historyczno - Artystycznego PAMIĘĆ NIEUSTAJĄCA organizowanego przez  Fundację Ostoja przy Wiśle. Konkurs objęty jest honorowym patronatem MEN, a  także: Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa, IPN i innych instytucji naukowych oraz samorządowych, prasy i telewizji. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu „Pamięć nieustająca” jest budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ponadto podkreślenie znaczenia Małych Ojczyzn i  lokalnych bohaterów, zainteresowanie historią współczesną Polski, podtrzymywanie i  upowszechnianie tradycji narodowych oraz pielęgnowanie polskości.
Uczennica naszej szkoły, Kornelia Gil, została laureatką w konkursie literackim za  pracę „Żale do Boga”, która została umieszczona w publikacji „Oni i My spotkania dwóch światów”. Praca została napisana pod kierunkiem Danuty Perz, nauczycielki historii. [więcej]

***

Stypendium Rady Powiatu oraz wyniki rywalizacji sportowej szkół

Dnia 27 października 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, podczas XXI sesji Rady Powiatu w Sali konferencyjnej, miało miejsce uroczyste wręczenie stypendium uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Siedemnaścioro młodych ludzi, w tym siedmioro z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymało stypendia w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. Stypendyści musieli wykazać się sumiennością, pracowitością i  wytrwałością, ponieważ, aby otrzymać stypendium, należało uzyskać średnią ocen minimum 5,0 i bardzo dobre zachowanie lub odnosić sukcesy na polu dyscyplin sportowych. Stypendium obejmuje jednorazową nagrodę pieniężną, która ma być zachętą do dalszej pracy, wyrazem uznania i wsparciem w realizowaniu marzeń. [więcej]

***

Konkurs historyczno - literacki

13 października 2016 roku w Dziale Pomorzoznawczym Książnicy Pomorskiej ogłoszono wyniki konkursu historyczno - literackiego „Pamięć miejsc i ludzi” dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, organizowanego przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie i Książnicę Pomorską im.  Stanisława Staszica w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. Laureatką drugiego miejsca została Nikola Michałek, uczennica klasy II TH, autorka reportażu historyczno – literackiego, pt. Losy Pana Franciszka. [więcej]

 

 

 

***

Osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

Osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015

Osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013

Osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012

Osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011

Osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010

Osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009

Osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008

Osiągnięcia w roku szkolnym 2006/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie