STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


     
 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

  

     Szkolny Klub Wolontariusza działa w szkole od 12 lat. Współpracuje z instytucjami i ośrodkami, aby zetknąć młodzież z różnymi problemami dotyczącymi naszego społeczeństwa, w celu pokonywania barier mentalnych.

Działalność klubu jest związana z celami Programu wychowawczego ZSP w Chojnie. Celem rozwoju emocjonalno – moralnego jest m. in. uwrażliwienie na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, i cnoty zapomniane – usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, życzliwość. Młodego człowieka wychowuje się przede wszystkim poprzez określone działania, dające możliwość poznania nie tylko siebie. Aby ukształtować pewne postawy, trzeba dać młodzieży szansę działania na rzecz innych, znalezienia w tym działaniu satysfakcji.

Pomoc ubogim, słabszym, bezbronnym, wyzwala w młodym człowieku wrażliwość, bezinteresowność i otwartość na problemy innych. Zmierzenie się z systematyczna pracą w wolnym czasie, za którą nie dostaje się wynagrodzenia, rodzi nie tylko postawę odpowiedzialności, ale uczy również świata wartości duchowych, kształtuje w młodym człowieku przekonanie, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Do głównych celów działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza należą:
-   kształtowanie postaw prospołecznych – empatii, zrozumienia, otwartości;
- pokonywanie barier mentalnych przez doświadczanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, chorą, samotną, ubogą, bezdomną, doświadczoną przez los;
-   uczenie bezinteresownej pomocy, systematyczności, obowiązkowości;
-   kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania;
-  integracja rozumiana jako nawiązanie przyjaznych interakcji w środowisku  społecznym.

     W ramach pracy wolontariatu współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:

1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Trzcińsku – Zdroju:
- wizyty mikołajkowe powiązane z przekazywaniem świątecznych darów – słodyczy, środków higieny osobistej i czystości, które zbierane są dzięki wsparciu Samorządu Uczniowskiego;
- integracyjne zabawy karnawałowe;
- obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka - wolontariusze przygotowują zabawy, konkursy z drobnymi upominkami oraz słodkim poczęstunkiem.

2. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju:
-  organizowanie uroczystych urodzin zaprzyjaźnionych pensjonariuszy z muzyką i własnoręcznie przygotowanym słodkim poczęstunkiem;
-  wizyty bożonarodzeniowe, podczas których przekazywane są stroiki i własnoręcznie przygotowane karty świąteczne;
-  wizyty walentynkowe oraz związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka;
- świąteczne wizyty wielkanocne z podarunkami i własnoręcznie przygotowanymi palmami, pisankami i kartkami świątecznymi;
-  wizyty indywidualne pełnoletnich uczniów, które wynikają z nawiązania bliższych kontaktów części podopiecznych DPS z wolontariuszami.

3. Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Wspólnota Sant’Egidio:
– współorganizowanie Obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych i ubogich, który odbywa się corocznie w Szczecinie, w drugi dzień świąt, 26. grudnia (wolontariuszki wraz z opiekunką SKW, Katarzyną Mickiewicz – Bindas pomagają w obsłudze tej uroczystości; wolontariusze oraz nauczyciele przygotowują paczki zawierające ciepłą odzież, artykuły spożywcze i przydatne bezdomnym rzeczy - są one przekazywane potrzebującym na zakończenie uroczystego obiadu).
- coroczne uczestniczenie w organizowanym przez Caritas Forum Szkolnych Kół Wolontariatu, podczas którego wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas oraz szkolnych i akademickich kół wolontariatu naszego województwa wymieniają się  doświadczeniami, nabywają wiedzę na temat pracy wolontaryjnej, podnoszą kwalifikacje i zyskują motywację do dalszego działania.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie:
- pomoc w zorganizowaniu corocznego święta - Dnia Gogności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (5. maja): wspólny marsz ulicami miasta, obsługa uczestników uroczystości, uczestniczenie w zabawie integracyjnej, porządkowanie miejsca zabawy;
- pomoc w organizowaniu imprez i akcji charytatywnych, zgodnie z planem pracy ŚDS.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie:
- aktywne uczestnictwo w akcji "Podziel sie posiłkiem",
- pomoc w organizowaniu corocznej Wigilii dla osób samotnych z terenu gminy - obsługa gości, porządkowanie miejsca spotkania.

7. Towarzystwo Nasz Dom:
- uczestnictwo w akcji "Góra grosza" - zbieranie pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci.
8. Organizowanie akcji charytatywnych zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, np. zbiórka pieniędzy na chorego na siatkówczaka obuocznego Piotrusia - mieszkańca powiatu gryfińskiego; wyniku przeprowadzonej w szkole akcji przekazano na konto chłopca 1200 zł.

9. Współpraca Szkolnego Klubu Wolontariusza z Klubem Honorowych Dawców Krwi:
- wspólnie odwiedziny podopiecznych Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Trzcińsku - Zdroju i Chojnie z podarowanymi przez honorowych krwiodawców czekoladami, organizowanie dzieciom popołudnia wypełnionego zabawami integracyjnymi.

Opiekunowie: mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas, ks. Wojciech Koladyńskiklub wolontariusza

 

OPIEKUNOWIE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA:

Katarzyna Mickiewicz Bindas
ks. Wojciech Koladyński

 

CZŁONKOWIE:


1. Alicja Będzak
2. Magdalena Purczyńska
3. Nikoletta Chełstowska
4. Justyna Leszczyńska
5. Michalina Gumińska
6. Hanna Babiarz
7. Agata Kowalska
8. Dawid Kukurowski
9. Szymon Żelichowski
10. Dominik Bindas
11. Justyna Zygmunt
12. Wiktoria Szpek
13. Klaudia Matuszczyk
14. Natalia Wasążnik
15. Paulina Sawko
16. Sara Tracz
17. Anna Wójtowicz
18. Jakub Trzop
19. Aleksandra Ignaczak
20. Dominika Hreczyńska
21. Jakub Poważa
22. Anita Ścierko
23. Sandra Andrzejewska
24. Tomasz Czarnota
25. Dawid Majcher
26. Szymon Warkowski
27. Paweł Mońka

 

 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2016/2017

***

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2015/2016

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2014/2015

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2013/2014

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2012/2013

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2011/2012

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2010/2011

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2009/2010

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2008/2009

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU 2007/2008

     

 

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie