STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


     
 

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi i Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

    

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

Szkolny Klub HDK działa w szkole od 8 lat. Współpracuje z instytucjami i ośrodkami, aby uwrażliwić młodzież na potrzeby i problemy dotyczące naszego społeczeństwa. Działalność klubu jest zgodna z celami Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktycznego  ZSP w Chojnie. Celem rozwoju emocjonalno – moralnego jest m. in. uwrażliwienie na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność,  zapomniane – usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie,  życzliwość. Młodego człowieka wychowuje się przede wszystkim poprzez określone działania, dające możliwość poznania nie tylko siebie. Aby ukształtować pewne postawy, trzeba dać młodzieży szansę na wykorzystanie
w nich tkwiącego potencjału czynienia dobra w  działaniach na rzecz innych, znalezienia w tym działaniu satysfakcji.
Podstawowym celem działania Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi jest:

 1. Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa. Corocznie organizowane są cykliczne wyjazdy (około sześć w roku szkolnym)  do Zachodniopomorskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
 2.  Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi. Prowadzone są spotkania rekrutacyjne, organizacyjne i informacyjne dotyczące działalności klubu.
 3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Szkolnego  Klubu HDK. Od dwóch lat organizowany jest przyjazd mobilnego punktu poboru krwi do naszej szkoły. Podczas takich akcji cenną pomocą jest udział Młodzieżowej Grupy WOPR przy ZSP w Chojnie polegającą na prowadzeniu profilaktyki pomocy przedmedycznej.
 4. Wcielanie w życie zasad  Honorowego Dawcy Krwi. Każdy dawca krwi zdrowo się odżywia, prowadzi aktywny tryb życia, nie nadużywa alkoholu, nie zażywa środków psychoaktywnych, poddaje się profilaktycznym badaniom, unika ryzykownych zachowań.
 5. Popularyzowanie zasad działania Honorowego Krwiodawstwa. Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we współpracy z placówkami służby krwi.
 6. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby. Odpowiadamy na apele  poboru krwi np.: brak rzadkiej grupy krwi, z okazji Marszu dla Życia, apele dotyczyły również oddawania krwi dla Julii -  gimnazjalistki ze Szczecina dla zabezpieczenia skomplikowanej operacji chirurgicznej ratującej życie.
 7. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe stacji i punktów krwiodawstwa. Udzielamy pomocy przy organizacji akcji poboru krwi wspólnie z Inter Marche i ZZPCK ze Szczecina
 8. Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
 9. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania  wyróżnień członkom klubu.
 10. Współpraca Szkolnego Klubu Honorowych Dawców  Krwi z  Klubem Wolontariusza - wspólne odwiedziny podopiecznych Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
  w Trzcińsku - Zdroju i Chojnie z podarowanymi przez honorowych krwiodawców czekoladami, organizowanie dzieciom popołudnia wypełnionego zabawami integracyjnymi.

Opiekun: mgr Aleksander Lizak

Logo SKHDK

 

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Szkolny Koło PCK  w szkole od wielu lat. Współpracuje z instytucjami i ośrodkami, aby uwrażliwić młodzież na potrzeby i problemy dotyczące naszego społeczeństwa. Działalność koła jest zgodna z celami Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktycznego  ZSP w Chojnie.
Podstawowym celem pracy Szkolnego Koła PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym  i lokalnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża, promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Cel ten realizowany jest przez następujące działania:

 1. Pomoc ludziom potrzebującym. Zbiórka pieniędzy na pomoc doraźną dla rodziny byłej uczennicy naszej szkoły, którym spalił się dom.
 2. Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka.
 3. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób (chorych i ubogich). Pomoc akcji charytatywnych zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, np. zbiórka pieniędzy na chorego na siatkówczaka obuocznego Piotrusia - mieszkańca powiatu gryfińskiego.
  W Lubiechowie Dolnym, Cedyni i Osinowie Dolnym odbyła się akcja organizowana przez  Fundację Dawców Komórek Macierzystych Szpiku mająca na celu rejestrowania potencjalnych dawców szpiku. Nasi uczniowie skupieni
  w Szkolnym Kole PCK oraz Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi: uczestniczyli w akcji, rejestrując potencjalnych dawców szpiku. Udzielali pomocy
  w wypełnianiu formularza z danymi osobowymi, informowali o sposobach pobrania szpiku, pomoc przy oddaniu wymazu. Akcja ta zorganizowana była dla pana Piotra Misiury, który jest wieloletnim nauczycielem fizyki, informatyki i matematyki
  w szkole w Cedyni. Akcja przebiegła pomyślnie. Ponad 300 osób zarejestrowało się aby zostać potencjalnym dawcą szpiku.
 4. Pomoc ludziom dotkniętym wypadkami losowymi. Zbiórka pieniędzy dla naszego ucznia, któremu spalił się dom. Zebrano 530 zł.
 5. Pomoc doraźna poprzez uczestnictwo w zbiórkach np. żywności, odzieży, książek, zabawek. Odpowiadamy na apel OPS w Chojnie i organizujemy zbiórkę środków czystości pod hasłem „Czysty Aniołek”. Zebrane środki przekazano do chojeńskiego OPS-u.
 6. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży
  w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej. Wspólnie z Młodzieżową Grupą WOPR przy ZSP w Chojnie prowadzone są pokazy ratownictwa przedmedycznego.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania i aktywności ruchowej. Prowadzone są zajęcia o tej tematyce. Młodzież współorganizuje w szkole Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia. Dzień bez papierosa i inne działania ujęte w planie pracy szkoły.
 8. Profilaktyka chorób. We współpracy z pielęgniarką szkolną prowadzone są prelekcje profilaktyczne dotyczące chorób zakaźnych i nowotworowych.
 9. Udział w konkursach, festynach, turniejach, olimpiadach i akademiach organizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd PCK. Od wielu lat nasi uczniowie z sukcesem biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, trzykrotnie zajęli trzecie miejsca i raz drugie na szczeblu wojewódzkim.

Szkolne Koło PCK na ręce opiekuna zostało uhonorowane przez Zarząd Główny PCK brązowym medalem IV stopnia.

Opiekun: Aleksander Lizak

 

 

OPIEKUN SZKOLNEGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I SZKOLNEGO KOŁA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA:

mgr Aleksander Lizak

CZŁONKOWIE:

1. Sandra Borejko I d K.
2. Michalina Gumińska II b
3. Krzysztof Stamblewski IV TI
4. Oliwia Grandburg II b
5. Justyna Lesczyńska II d
6. Łucja Koba II d
7. Ilona Brzezińska II d
8. Patrycja Matuszak II c
9. Marcin Stasiński II c
10. Maciej Budynkiewicz II b
11. Weronika Płotkowska I d
12. Justyna Zygmunt I b
13. Patrycja Radtke I b
14. Klaudia Perczyńska I d
15. Ola Lizurej I c
16. Bartosz Saskowski IV TI
17. Rafał Kowal III TI
18. Michał Palczyński III TI
19. Radosław Serdeczny II c
20. Tomasz Sosnowski II c
21. Konrad Wiszniowski IV TB
22. Wilczyński Jacek II c
23. Aleksandra Góralska III c
24. Aleksandra Sztubecka III c
25. Antoni mRumbuć III c
26. Pyra Radosław IV TB
27. Norbert Zawada IV TB
28. Jakub Wolny IV TB
29. Jakub Jaz IV TB
30. Daria jakubowska III TB
31. Michał Kusiak III TB
32. Juliusz Mróz III TB
33. Arkadiusz Urbański I WZ
34. Karolina Jasińska I WZ
35. Alicja Nowacka I WZ
36. Weronika Kubisiak I WZ
37. Magda Nelza I WZ
38. Łukasz Moderacki I WZ
39. Agata Wąchała I WZ
40. Marta Szeliga I WZ
41. Kamil Piasecki I WZ
42. Patryk Wojtczak III MZ
43. Adam Lewandowski III MZ

 

 

***

Program Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia”

 

Działalność w roku szk. 2016/2017

25.04.2017 r. uczestniczyliśmy w III Festiwalu Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje”. Szkolna Grupa WOPR oraz Koło Recytatorskie i Teatralne otrzymały nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty [więcej]

 • Prezentacja Szkolnego Klub Honorowych Dawców Krwi i Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża - Festiwal Kół Zainteresowań

22.03.2017 r. zorganizowaliśmy akcję poboru krwi.


***

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU DAWCÓW KRWI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

 
     

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie