STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 

Konferencja podsumowująca Projekt „Każdy różny – wszyscy równi”

 

26 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  konferencja podsumowująca projekt „Każdy różny - wszyscy równi” zrealizowany w  ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+". Celem projektu była realizacja działań w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.
W konferencji udział wzięli Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler, Pani Urszula Berlińska Specjalista Wydziału Wspierania Edukacji oraz specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ks. Jan Zalewski proboszcz parafii pw. Św. Trójcy w Chojnie, podinsp.Elżbieta Szatanik Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Praw Człowieka, mł. insp. Miłosz Bogdański Komendant Komisariatu Policji w Chojnie, ks. Wiesław Psionka Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu,podkom. Robert Panna Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Chojnie, Pani Marzena Polek - Bakalarczyk wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy i pedagodzy chojeńskich szkół, Pan Mariusz Kurc realizujący zajęcia w ramach projektu, Pan Robert Ryss redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej oraz uczniowie ZSP w  Chojnie.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Adriana Salamończyk, Dyrektor ZSP w Chojnie, przedstawiając główne założenia zrealizowanego projektu. Następnie głos zabrała Pani Urszula Berlińska z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, która zachęcała do realizowania projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” i programu „Bezpieczna Szkoła”. Głos zabrał również Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, który potwierdził zasadność realizacji projektu o tak ważnej tematyce.

   

Następnie koordynator projektu pani Małgorzata Limanówka wraz z pedagogami panią Karoliną Kubowicz i panem Aleksandrem Lizakiem omówili cele i rezultaty projektu oraz przedstawili prezentację ze zrealizowanych działań.

   

W ramach projektu zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród nauczycieli w  celu zdiagnozowania znajomości narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w  przeciwdziałaniu przemocy powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją, przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów w związku z określeniem poziomu zjawiska dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz ankiety wśród rodziców w celu zdobycia wiedzy na temat ich postaw w przypadku pozyskania przez nich informacji o  zjawisku dyskryminacji w środowisku szkolnym. Został wystawiony dla uczniów spektakl „Jak tu pięknie” w wykonaniu Teatru Elipsa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Po  spektaklu odbyła się prelekcja oraz warsztaty z młodzieżą na temat zagrożeń związanych z dyskryminacją i agresją rówieśniczą. Odbyły się spotkania uczniów z ekspertem z  organizacji „Refugees” z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka.
Odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów z trenerami umiejętności prospołecznych i  trenerami Treningu Zastępowania Agresji. Zorganizowano wyjazd uczniów do  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, w celu uczestniczenia we  wspólnych grach i zabawach o charakterze sportowo - integracyjnym. W ramach obchodów „Tygodnia Tolerancji” zorganizowano spotkania z „Żywymi Bibliotekami”, odbył się Happening Antydyskryminacyjny w formie przemarszu społeczności szkolnej chodnikami miasta z transparentami promującymi akcję. Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w  inicjatywie wokalnej o tematyce tolerancji i akceptacji. Wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w  tym celu zakupione w ramach projektu filmy, poruszające problem dyskryminacji. W celu promocji działań szkoły został nagrany film dokumentujący działania projektu. Przygotowano i rozpowszechniano zestaw wskazówek do pedagogizacji dla rodziców. Odbyło się  podsumowanie projektu dla jego uczestników, podczas spotkania odbyła się prezentacja celów i rezultatów projektu oraz omówiono wszystkie zrealizowane działania.

 


Koordynator projektu zaprezentowała także produkty projektu: film dokumentujący działania projektu, kolumnę interaktywną, baner i tablicę informacyjną projektu, zestaw wskazówek dla rodziców oraz znajdującą się w antyramach fotorelację z działań projektu. Zrealizowane w ramach projektu działania uatrakcyjniły działania szkoły z zakresu polityki antydyskryminacyjnej. Udział uczniów w działaniach projektu wpłynął na rozwój ich  umiejętności społecznych z zakresu komunikacji, współpracy, radzenia sobie ze stresem, co spowodowało u nich wzrost akceptacji, tolerancji i empatii wobec innych.
Celem konferencji było upowszechnienie projektu w środowisku lokalnym, a także zachęcenie szkół do włączania się w realizację projektów w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”.

 

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Limanówka

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie