STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 

III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

 

W dniu 1 grudnia 2016 r. odbył się III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze  Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie.
Celem konkursu było uświadomienie młodzieży skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania, promowanie zdrowego trybu życia oraz  kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.
W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.
Do konkursu przystąpiło pięć drużyn: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach, Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie, Gimnazjum im.  Janusza Korczaka w Chojnie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Konkursowi przewodziła komisja w składzie:
1. Przewodnicząca komisji – Pani Monika Baczyńska - Padjasek ( przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie),
2. Pani Grażyna Rozmyślak ( przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie),
3. Pani Barbara Pawełczak ( przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).


Dyrektor szkoły, pani Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów oraz gości. W krótkim wprowadzeniu została przedstawiona historia organizowanych przez  ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS oraz Powiatowych Konkursów Profilaktycznych. Konkurs poprowadziła Julia Sawicka, uczennica kl. I d Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Chojnie.
III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała na  wykonaniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej i przedstawieniu przez drużynę wypowiedzi, po obejrzeniu wyświetlonego przez organizatora fragmentu filmu poruszającego problem dyskryminacji. Zadanie drugie było oceniane za jakość wypowiedzi, prawidłowość merytoryczną przedstawionej problematyki i właściwą argumentację.

W tegorocznej edycji III Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:
- I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie,

 

- II miejsce Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie,

 

- III miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach.


 

Dyplomy oraz nagrody wręczyła laureatom wicedyrektor szkoły - pani mgr Małgorzata Limanówka.
Serdecznie dziękujemy za udział w III Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Szczególne podziękowania składamy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku: pani mgr inż. Małgorzacie Zarzyckiej oraz pani mgr Katarzynie Skotnickiej.

 

pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie