STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 

LOOK AROUND!

 

W dniach 26-29.07.2016 r. w mieście Sušice, w kraju pilzneńskim, w Republice Czeskiej miał miejsce międzynarodowy projekt pt. „Look around”. Jego głównym organizatorem było Sdružení Douzelage Sušice, przy współpracy z Městský úřad Sušice. Za najważniejszy cel tego spotkania uznano skłonienie wszystkich uczestników, czyli młodzieży w wieku 16-19 lat z Polski, Czech, Niemiec, Węgier oraz Łotwy, do jak najczęstszego komunikowania się z innymi ludźmi bez korzystania z sieci społecznościowych w Internecie. Oprócz tego, partycypanci wzmocnili swoje zdolności komunikacyjne w sferze werbalnej, zapoznali się z zasadami bezpiecznego użytkowania różnorakich portali oraz rozszerzyli swoje horyzonty na również inne aspekty życia tak, aby ustawicznie wzbogacać dzienne czynności. Co więcej, mieli oni okazję nawiązać znajomości i przyjaźnie na szczeblu międzynarodowym, dowiadując się, że ich zagraniczni rówieśnicy mogą mieć te same zainteresowania, pasje, problemy. Stronę polską w tym projekcie reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie - członkowie Klubu Europejskiego Douzelage: przewodnicząca zarządu Michalina Czubak, Marcelina Żarkowska, Julia Łągiewczyk i Bartosz Żarkowski, wraz z opiekunami dydaktycznymi: panią mgr Edytą Daszkiewicz oraz panią mgr Hanną Leszczyńską. Do projektu dołączył też absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek – Mikołaj Gajowski.  W poniedziałek 25. lipca, po wyczerpującej podróży i zakwaterowaniu w internacie, przedstawiciele pięciu narodowości dokonali prezentacji miast partnerskich Stowarzyszenia Douzelage, z których pochodzą, najważniejszych obiektów architektonicznych sprawujących funkcje administracyjne i turystyczno-krajoznawcze, nie zapominając o ciekawych atrakcjach czekających na mieszkańców oraz przyjezdnych. Uczennice: Julia Łągiewczyk oraz Michalina Czubak, prezentując zebranym Chojnę, zwróciły uwagę również na aktywną działalność szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage, przejawiającą się w rosnącej liczbie zrealizowanych projektówmiędzynarodowych.   

                       

We wtorek 26. lipca uczestnicy projektu „Look around” wybrali się z koordynatorami do Urzędu Miejskiego w Sušice w celu spotkania z wiceburmistrz miasta panią inż. Věrą Marešovą. Po przywitaniu gości z zagranicy oraz krótkiej prezentacji urzędu miasta, partycypanci wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez inż. Lukásza Hamáka – dyrektora centrum sportowego miasta Sušice, nt. powstania, ekspansji oraz ciekawostek ze świata sieci społecznościowych. Na warsztatach tych przekazane zostały młodzieży użyteczne informacje odnoszące się do danych statystycznych.

  

 Po obiedzie młodzież miała okazję skorzystać z wielkiego zadaszonego stadionu, by zagrać w piłkę siatkową, nożną, czy też spróbować swych sił na ściance wspinaczkowej. Na zakończenie dnia uczestnicy projektu udali się na Ostrov Santos (park nad rzeką Otavą) na ognisko z tradycyjnymi czeskimi kiełbaskami. Zanim jednak powrócili do internatu, czekała ich tam niespodzianka – koncert miejscowego zespołu ludowych pieśniarzy. Trzej gitarzyści zaprosili młodzież do współpracy przy wykonywaniu utworów, co sprawiło, że resztę wieczoru wszyscy spędzili w niemalże rodzinnej atmosferze. Każda grupa projektowa miała za zadanie uprzednio przygotować krótki występ przed widownią. I tu Chojnianie nie zawiedli. Marcelina Żarkowska zaśpiewała utwór Marka Grechuty pt. „Będziesz moją panią”, akompaniując sobie gitarą.   

   

W środę 27. lipca w Urzędzie Miejskim w Sušice uczestnicy projektu „Look around” wzięli udział w wykładach mgr Niny Moravcovej – miejscowej psycholog, eksperta do spraw cyberprzemocy. W trakcie trzech osobnych sesji partycypanci zdobyli pokaźną wiedzę na temat tego zjawiska, jego rodzajów, nauczyli się, jak należy bezpiecznie korzystać z sieci społecznościowych, jakich danych osobowych absolutnie nie wolno zamieszczać w Internecie oraz poznali prawdziwe życiowe sytuacje, w których doszło do cyberprzemocy, dzięki rozwiązaniu zadań problemowych. Przybliżona również została młodzieży przejmująca historia Amandy Todd, obywatelki Kanady, która w wieku 16 lat popełniła samobójstwo z powodu nękania i publikowania w Internecie jej nagich zdjęć. Wieczorem koordynatorki projektu zaprosiły wszystkich do miejskiego kina na projekcję filmu pt. „Tarzan: Legenda” w reżyserii Davida Yatesa.

       

  Przedostatni dzień projektu, czwartek 28. lipca, był dniem, w którym sprawdzona została zdolność uczestników projektu do orientacji w terenie, właściwej interpretacji znaków i poleceń oraz umiejętności sprawnego komunikowania się w mieszanych grupach. Zadaniem młodzieży był udział w grze symulacyjnej, w której każda osoba stawała się członkiem antykomunistycznego podziemia, próbującym przedostać się za Żelazną Kurtynę. Gra polegała na dotarciu do poszczególnych miejsc zaznaczonych na mapach, opatrzonych napisem TOP SECRET, i wykonaniu poleceń związanych z interakcją z podstawioną osobą tam się pojawiającą co jakiś czas lub stale tam przebywającą, albo należało też wykraść coś pod jej nieobecność. Celem było zdobycie hasła, słowa-klucza, którego znajomość dawała możliwość odgadnięcia magicznego słowa. Należało jednak pilnować upływającego czasu oraz, co ważniejsze, unikać bezpośrednich spotkań z agentami KGB, działającymi oficjalnie (w mundurach) lub pod przykrywką (w ubiorze cywilnym). Każdy uczestnik otrzymał legitymację, która, jeśli została zabrana przez agenta, traciła ważność – należało wtedy zakupić nową w konkretnym miejscu wskazanym na mapie. Po skończonej grze czekała na uczestników kolejna niespodzianka – wyjazd do lasu na mecz paintballa. Wieczorem z kolei nastąpiło oficjalne zakończenie projektu zabawą na dyskotece w strojach retro. 

 

Koordynatorkami projektu były panie: inż. Eva Beníšková – urzędnik w Wydziale Edukacji, Turystyki i Ochrony zabytków Urzędu Miejskiego w Sušice i inż. Olga Melkusová – urzędnik w Sušické Kulturní Centrum „SIRKUS”. Konsultantkami językowymi były panie: inż. Anežka Nová, mgr Kristina Volná oraz mgr Věra Svobodová.Udział uczniów i nauczycieli ZSP w Chojnie w projekcie finansowany był przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie.     

            

 

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: http://lookaroundproject.com/index.html                                                                                                                  

 

    absolwent Mikołaj Gajowski 

 

 

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie