STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 

„…i nie żal nic, i żal tak wiele” 
Cz. Niemen

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZSP w Chojnie

28 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się  uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły, w czasie której pożegnaliśmy absolwentów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek, Liceum dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy oraz absolwentów klas czwartych Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy i Technikum Budowlanego im.  ppor.  Ryszarda Kuleszy.

Uroczystość, która rozpoczęła się o godz. 11:30, poprowadził Maciej Ogonowski. Spotkanie miało podniosły charakter, a słowa Czesława Niemena „…i nie żal nic, i żal tak wiele…” w pełni oddają atmosferę towarzyszącą pożegnaniu.

Absolwentów żegnali: Dyrektor szkoły mgr Adriana Salamończyk, wychowawcy klas, nauczyciele, bardzo licznie przybyli rodzice absolwentów oraz uczniowie. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler oraz starszy chorąży sztabowy Waldemar Chojnacki z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

W części oficjalnej głos zabrał Wicestarosta Pan Jerzy Miler: W imieniu Pana Starosty Wojciecha Konarskiego, Zarządu oraz własnym gratuluję Wam, drodzy absolwenci tego, co  przeżyliście, co na dzisiaj jest za Wami i życzę Wam wszystkiego najlepszego na to co tuż, tuż przed Wami, czyli tradycyjnego połamania piór na egzaminie maturalnym. Wraz  z  życzeniami powodzenia na maturze każdy z absolwentów otrzymał od organu prowadzącego długopis.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu gorąco podziękowała wszystkim absolwentom, zwłaszcza tym, którzy swoja postawą i osiągnięciami pozytywnie zasłużyli się dla szkoły. Zwróciła też uwagę, że mija okres w życiu absolwentów, który można nazwać najpiękniejszym. Mija czas beztroski i młodości, nadchodzą nowe wyzwania i trudne życiowe decyzje. Później padły gorące podziękowania dla wychowawców, za to, że doprowadzili swoich podopiecznych do tego etapu, że dbali i wskazywali drogę. Szczególne podziękowania oraz nagrodę Dyrektora Szkoły odebrała pani mgr Danuta Perz, wychowawca klasy III  abd  LO, której klasa osiągnęła najwyższą średnią ocen oraz frekwencję. Następnie Pani Dyrektor wręczyła świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz osiągnęli 100% frekwencję.

Absolwenci, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i zachowanie co najmniej bardzo dobre, dokonali wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.

Wśród absolwentów znalazło się również wiele osób, które w sposób szczególny angażowały się w życie szkolne oraz imprezy i uroczystości szkolne. Wielu działało m.in. w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza, młodzieżowej grupie WOPR, Europejskim Klubie Douzelage, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, szkolnej gazecie Wióry, reprezentowało szkołę w Poczcie Sztandarowym, udzielało się artystycznie działając w kole teatralnym, czy też uświetniało nasze uroczystości muzycznie, czy też angażowało się  w  promocję szkoły, czy też osiągało sukcesy sportowe. Tym wszystkim osobom bardzo serdecznie dziękujemy. Wszyscy absolwenci, którzy osiągali sukcesy w konkursach i  olimpiadach oraz angażowali się w życie szkolne otrzymali upominki i podziękowania.

W końcu przyszedł czas na wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Absolwenci klasy mundurowej III c otrzymali dodatkowo z rąk starszego chorążego Waldemara Chojnackiego z  5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach certyfikaty ukończenia szkolenia w  ramach współpracy wojsk lądowych z instytucjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
Uroczystość wręczania świadectw absolwentom szkoły uświetniły występy artystyczne Oli Lizurej, Patryka Kurpiela oraz absolwentek Ewy Sokołowskiej oraz Wiktorii Sambor.
W roku szkolnym 2016 / 2017 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie klas:III abd LO – wychowawca mgr Danuta Perz


III c LO – wychowawca mgr Grzegorz MichasiukIII LD – wychowawca mgr Gustaw Cedro

 


IV TB/I – wychowawca mgr Kamila GóraIV TH/Ż – wychowawca mgr Bianka Małysz - Lewandowska

 

Nie zabrakło też tradycyjnego ślubowania absolwentów, które poprowadziła mgr Karolina Kubowicz.

Po tych chwilach pełnych emocji, braw i dumy, przyszedł czas na pożegnanie absolwentów z dyrekcją, wychowawcami i gronem pedagogicznym. W imieniu wszystkich abiturientów za  pracę i opiekę Dyrekcji i Nauczycielom podziękowała Michalina Czubak. W imieniu Samorządu Uczniowskiego absolwentów pożegnała przewodnicząca Justyna Leszczyńska.


Drodzy Absolwenci! Teraz przed Wami czas, w którym będziecie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności. Zamykając pewien etap w swoim życiu i zaczynając nowy, zostawiacie cząstkę siebie w naszej Szkole. Jesteście już częścią jej historii. Żegnamy Was słowami piosenki, którą zaśpiewała po raz ostatni absolwentka Ewa Sokołowska, jak zwykle wzruszając i poruszając serca …


Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie
Ono rozproszy złej nocy cienie.
Niechaj nadziei skrzydła białe
Z powrotem niosą cię, jak ptak.

 


mgr Anna Krzemińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie