STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 

Stypendium Rady Powiatu
oraz wyniki rywalizacji sportowej szkół

 

Dnia 27 października 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, podczas XXI sesji Rady Powiatu w Sali konferencyjnej, miało miejsce uroczyste wręczenie stypendium uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Siedemnaścioro młodych ludzi, w tym siedmioro z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymało stypendia w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. Stypendyści musieli wykazać się sumiennością, pracowitością i  wytrwałością, ponieważ, aby otrzymać stypendium, należało uzyskać średnią ocen minimum 5,0 i bardzo dobre zachowanie lub odnosić sukcesy na polu dyscyplin sportowych. Stypendium obejmuje jednorazową nagrodę pieniężną, która ma być zachętą do dalszej pracy, wyrazem uznania i wsparciem w realizowaniu marzeń.
Dyplomy stypendystom wręczył przewodniczący Rady Powiatu p. Roman Michalski w  towarzystwie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Mariusza Adamskiego i p. Piotra Bugajskiego. Wszyscy tegoroczni nagrodzeni są dowodem na to, że warto inwestować w  edukację.


Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali:

Ida Rumbuć, uczennica II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w  ZSP w Chojnie. W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole i  100% frekwencję. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach na poziomie szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Aktywnie uczestniczy w pracach szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Bierze udział w realizacji projektu „Women in society” w ramach programu Erasmus+. Intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i  wykorzystuje w praktyce język szwedzki i angielski. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i z tą dziedziną chciałaby związać swoją przyszłość. Średnia ocen 5,42

 

Kornelia Gil, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno - ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Ambitna, pracowita i odpowiedzialna. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych konkursach na  szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Kornelia interesuje się lingwistyką i pisarstwem. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen 5,13

Wiktor Hadała, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno - ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki, jest ambitny i pracowity. Bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych odnosząc wiele sukcesów. Jest członkiem szkolnego koła teatralnego oraz Szkolnego Klubu Douzelage. W wolnym czasie uprawia karate w UKS Karate Kyokushin Moryń. W przyszłości chciałby studiować ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim. Średnia ocen 5,13

 

Jacek Ceglarek, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno - ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Sumiennie i rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne i  angażuje się w życie szkoły. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, brał także udział w wielu konkursach, m.in. Kangurze Matematycznym, Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym oraz szkolnym konkursie wiedzy o religiach. Najbardziej interesuje się sportem, w  szczególności piłką nożną. W przyszłości chciałby zostać komentatorem lub  dziennikarzem sportowym. Kierunku studiów jeszcze nie wybrał, ale prawdopodobnie będą to studia dziennikarskie w Warszawie. Średnia ocen 5,06


Aleksandra Pieloszczyk, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku ogólno - medycznym w ZSP w Chojnie. Sumiennie i rzetelnie podchodzi do obowiązków szkolnych. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała 100% frekwencję, zdobyła drużynowo III miejsce w  Powiatowym Konkursie Ortograficznym. Ulubionymi przedmiotami Oli są przedmioty ścisłe, szczególnie matematyka i fizyka. Interesuje się literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Pasjonuje ją tworzenie plakatów informacyjnych oraz promujących konkretne akcje w szkole i poza nią. Marzeniem Oli są studia związane z marketingiem i reklamą, które byłyby idealną drogą do rozwijania jej pasji. Średnia ocen 5,06

 

Ewa Sokołowska, uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ZSP w Chojnie. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Z pasją rozwija swoje zainteresowania oraz  talent wokalny. Angażuje się w przygotowania uroczystości szkolnych. Chętnie uczestniczy w obsłudze gastronomicznej imprez w szkole. Brała udział w licznych konkursach przedmiotowych, m.in. konkursie umiejętności zawodowych na najciekawszy produkt oraz w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Średnia ocen 5,05


Aleksandra Sadzewicz, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno - ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, reprezentowała szkołę w Kangurze Matematycznym, konkursie Wiedzy Prawno - Ekonomicznej, w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym oraz geograficznym „Geo - planeta”. Brała także udział w projekcie szkolnym „Tydzień zdrowego trybu życia” oraz  reprezentowała szkołę w zawodach sportowych w piłce ręcznej i koszykówce. W  wolnych chwilach lubi czytać książki i słuchać muzyki. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Średnia ocen 5,00


Gratulując otrzymanego stypendium, życzymy dalszych sukcesów naukowych, a  także zaangażowania w rozwój zainteresowań i pasji.


 

Jednym z punktów sesji było przedstawienie wyników rywalizacji sportowej szkół powiatu gryfińskiego za rok szkolny 2015/2016. Uroczystego podsumowania dokonał Jan Podleśny - wicedyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zajął pierwsze miejsce wśród tego typu placówek. Jest to wielkie wyróżnienie oraz zachęta do dalszych starań, by  utrzymać tak znakomity poziom. Statuetkę oraz dyplom odebrała p. Dyrektor Adriana Salamończyk.


mgr Gabriela Lasowska

 

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie