STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 

Szkolenie kadry nauczycieli na Malcie
w ramach projektu „Europejskie staże” ERASMUS +

 

W dniach od 24 - 28.04.2017 r. czworo nauczycieli przedmiotów gastronomiczno - hotelarskich uczestniczyło w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry szkolnej. Szkolenie odbywało się w Institute of Tourism Studies na Malcie. Uczestnikami projektu byli również nauczyciele z hiszpańskiej szkoły zawodowej w Almeraya. Mobilność odbywała się  w formie " job - shadowing", która polegała na obserwacji zajęć i codziennej pracy nauczycieli z instytucji goszczącej.
Celem projektu było podnoszenie zawodowych umiejętności uczestników, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej.
Pierwszego dnia, po oficjalnym powitaniu, odbyła się konferencja poświęcona strukturze kształcenia zawodowego na Malcie, w Polsce i Hiszpanii. Każda grupa przedstawiła i omówiła system szkolnictwa zawodowego swojego kraju. Kolejnym punktem zajęć było zwiedzanie Institute of Tourism Studies ( ITS). Zaprezentowano bazę dydaktyczną szkoły: klasy lekcyjne, pracownię gastronomiczną oraz funkcjonujące w szkole zakłady gastronomiczne - kantynę i restaurację Pembroke Suite. W ramach kształcenia praktycznego w w/w obiektach uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe dotyczące sporządzania potraw i obsługi gości.

 


Następnego dnia uczestnicy mobilności obserwowali zajęcia lekcyjne dotyczące kultury maltańskiej, po których poszerzali swoją wiedzę zwiedzając stolicę Malty - Vallettę.

W środę miało miejsce spotkanie z koordynatorem d.s. praktyk z ITS, który przedstawił miejsca, czas i przebieg lokalnych i zagranicznych staży. Uczestnicy mobilności wymienili się doświadczeniami na ten temat. Po południu odbyły się ciekawe zajęcia języka angielskiego, przeznaczone dla osób dorosłych dokształcających się z zakresu turystyki. Ludzie z różnych zakątków świata opowiadali historie swojego pobytu na Malcie i planach na  przyszłość. Rozmawiano o tradycyjnych potrawach, zwyczajach i zabytkach Malty.

 

W kolejnym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielem ds. przygotowania i organizacji projektu „Valletta - Europejska Stolica Kultury 2018”. Jest to projekt, w którym wybrane przez Unię Europejską miasto może zaprezentować życie kulturalne miasta, regionu, państwa.
W tym dniu obserwowano zajęcia praktyczne uczniów gastronomii w Restauracji Pembroke Suite, podczas których przygotowywano hiszpańskie potrawy na zaplanowany uroczysty obiad. W trakcie zapoznano się z wyposażeniem pracowni, metodami pracy i przebiegiem procesu technologicznego.

 

W ostatnim dniu szkolenia odbyły się zajęcia w plenerze, polegające na zwiedzaniu Pałacu Inkwizytorki i Muzeum Morskiego w Birgu. Oglądanie zabytków połączone było z zajęciami praktycznymi z turystyki, podczas których uczniowie sprawdzali się w rolach przewodników.
Nasz tygodniowy staż zakończył się wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu w ITS oraz uroczystym pożegnaniem z grupą z Hiszpanii i goszczącymi nas nauczycielami z Malty.
Udział w mobilności był dla nas ciekawym i nowym doświadczeniem. Przyczynił się  do poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności, istotnych w pracy i rozwoju zawodowym. Udoskonalił nasze umiejętności językowe, zapewnił wzrost kompetencji społecznych i kulturowych. Zwiększył naszą pewność siebie i zmotywował do udziału w  kolejnych mobilnościach.

 

Nauczycielki przedmiotów
hotelarskich i gastronomicznych

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie