STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 

„Na drabinie kariery każdy szczebel
 wymaga wytrwałości i poświęcenia”.
[Philip Wylie]


Działania w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
17 – 23 października 2016 r.

 

Po raz 8 Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej - pani Anny Zalewskiej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - pani Elżbiety Rafalskiej, ogłosiło Ogólnopolski Tydzień Kariery, który trwał od 17 do 23 października 2016 r.
„Bądź autorem swojej kariery” to hasło przewodnie tegorocznego Tygodnia Kariery, który po raz kolejny zorganizowaliśmy w naszej szkole. Oba budynki naszej szkoły zostały przygotowane na obchody Tygodnia Kariery 2016, powieszone zostały banery i plakaty informujące o działaniach w ramach tego przedsięwzięcia. Każdy element dekoracji nie był przypadkowy i nawiązywał do tegorocznego hasła OTK 2016.

Rozpoczynając zajęcia warsztatowe młodzież została wprowadzona w symbolikę dekoracji. Kariera rozwija się w ciągu całego życia. Jest procesem trudnym i żmudnym, dlatego kula to  symbol zdobywania kariery, to ciężka praca, dzięki której nieustanne kształtujemy swoje umiejętności. I chociaż niejednokrotnie bywa tak, że toczenie tej kuli jest ciągle pod górę, nie  należy się poddawać i wspinać się dalej, aby osiągnąć wymarzony cel. Drzewka symbolizują las, w którym człowiek może zagubić się zdobywając kolejne szczeble kariery. Są też symbolem dystansu do siebie, do tego, aby mieć czas na odpoczynek, spotkania z  przyjaciółmi, zrównoważenie tego, co doprowadzi nas do osiągnięcia życiowego sukcesu. Młodzież mogła przeczytać sentencje i cytaty związane z karierą i sukcesem zawodowym. Zorganizowane spotkania i zajęcia warsztatowe skierowane były głównie do uczniów kończących szkołę. W zajęciach uczestniczyła młodzież z klas maturalnych i klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Od 17 do 23 października młodzież wzięła udział w następujących przedsięwzięciach:

17.10.2016 r.
Pierwszym gościem była pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt, doradca zawodowy z  Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie/filia w Chojnie. Odbyły się trzy spotkania nt.:  „Nowe wyzwania na rynku pracy”, w których udział wzięli uczniowie z klas: IV  technikum budowlanego, III monter zabudowy i robót wykończeniowych w  budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych i III c LO – kierunek społeczno – wojskowy.
Pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt przedstawiła młodzieży aktualną sytuację na  lokalnym rynku pracy, podając przykładowe oferty pracy. Zapoznała również młodzież z  zawodami przyszłości oraz przedstawiła aktualny stan bezrobocia w Polsce. Podczas spotkania młodzież rozwiązywała test Hollanda, określający ich predyspozycje zawodowe. W  tym dniu odbyły się także zajęcia warsztatowe z psychologiem szkolnym Magdaleną Zagajewską i doradcą zawodowym Dorotą Szwiec nt.: „Ku własnym wyborom” oraz  „Co  to  jest sukces zawodowy?” Uczniowie z kl. IV technikum hotelarskiego i  technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach „Ku własnym wyborom”. Celem zajęć warsztatowych było uświadomienie młodzieży jak ważne jest  świadome i samodzielne podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych, wyznaczanie sobie celów, dzięki którym człowiek może realizować się i dążyć do  zaspakajania swoich ambicji zawodowych oraz zdobywać kolejne szczeble kariery zawodowej. Młodzież pracowała w grupach wykonując ćwiczenia związane z  podejmowaniem właściwych decyzji zawodowych, rozwijaniem własnej kreatywności oraz  dokonywania odpowiedzialnych wyborów edukacyjno – zawodowych. Podsumowaniem zajęć były rozmowy z uczniami dotyczące ich przyszłości zawodowej. Prowadzące warsztaty uświadomiły młodzieży, że kariera wiąże się z nieuniknionymi trudnościami. Od nas zależy jak się do nich przygotujemy i zmierzymy, tak aby dokonać świadomego wyboru, który umożliwi wykorzystanie wszystkich umiejętności do ukierunkowania się na właściwą drogę życiową.
Uczennice z kl. III WZ wzięły udział w warsztatach „Co to jest sukces zawodowy?” Psycholog szkolny pani Magdalena Zagajewska przybliżyła uczennicom pojęcie sukcesu zawodowego oraz co to są zmienne psychologiczne warunkujące sukces zawodowy. Celem tych zajęć było przybliżenie młodzieży wartości, jaką w życiu człowieka jest praca, dzięki której możemy się realizować, dążyć do zaspakajania swoich ambicji zawodowych oraz  zdobywać kolejne szczeble kariery zawodowej. Zajęcia warsztatowe odbywały się  w  grupach, gdzie wykorzystując swoje doświadczenia z praktyk zawodowych, uczennice określały jakie predyspozycje zawodowe cechują pracownika w danym zawodzie, tak  aby  w  przyszłości mógł osiągnąć sukces zawodowy. Podkreślały również, że bardzo ważna jest chęć do pracy i wybór właściwego kierunku kształcenia, zgodnie ze swoimi predyspozycjami zawodowymi.

Podsumowaniem zajęć była analiza czynników gwarantujących zdobycie sukcesu zawodowego. Sukces zawodowy może osiągnąć każdy człowiek, pod warunkiem, że  jest  świadomy swoich mocnych i słabych stron, talentów, naturalnych predyspozycji zawodowych i w pełni je wykorzystuje w swojej pracy.

18.10.2016 r.
W tym dniu gościliśmy osobę, która opowiedziała młodzieży jak została autorem własnej kariery. Nasze zaproszenie przyjął pan Michał Myc, który jest stylistą w Studio Technicznym Keune w Szczecinie. W spotkaniu z panem Michałem udział wzięli uczniowie z  kl. III abd, III c oraz klasa II bd. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się  o  skomplikowanej i trudnej drodze do kariery, nietrafionych wyborach edukacyjnych i  zawodowych oraz ich wpływie na życie pana Michała.
Nasz gość skończył chojeńskie liceum, za namową rodziców poszedł na studia ekonomiczne, które porzucił i rozpoczął kolejne, związane z turystyką. Niestety to też był zły wybór. Praca, wojsko, przypadkowe spotkanie z koleżanką, która namówiła pana Michała, aby spróbował swoich sił jako fryzjer, okazało się przełomem w życiu pana Myca. Dzięki przypadkowemu spotkaniu pan Michał zmienił swoje życie, pokierował swoją karierą. Jest również edukatorem, instruktorem, co wiąże się z częstymi wyjazdami i szkoleniami w Polsce i  za  granicą. Pomimo tego, że praca stylisty jest ciężka, wymaga wielu wyrzeczeń i  poświęcenia, to pan Michał czuje się człowiekiem szczęśliwym, rozwijającym swoje pasje i  spełniającym swoje marzenia. Uczniowie obejrzeli także prezentację przygotowaną przez  pana Myca, gdzie mogli zobaczyć relację z różnych wyjazdów na pokazy polskie i  zagraniczne, szkolenia, eventy, spotkania z celebrytami oraz udział pana Michała w  największej modowej imprezie na świecie. Pan Michał Myc powiedział młodzieży, aby  nie  bali się zmian w swoim życiu, nie  poddawali się w osiągnięciu wyznaczonego celu, a także że drzwi do kariery są otwarte przed każdym z nas. I tylko od nas zależy czy te drzwi nie zamkną się. Na zakończenie spotkania pan Michał opowiedział o projekcie ( autorska kolekcja), w Studio Keune, w której udział wziął absolwent naszej szkoły, klient Studia. Młodzież obejrzała przepiękne zdjęcia z  tej sesji. Żegnając się z młodzieżą pan Michał powiedział, że należy mieć marzenia, które spełnią się tylko wtedy, jeżeli będziemy tego bardzo chcieć. W przypadku pana Michała Myca można zacytować słowa Konfucjusza: „Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w twoim życiu”.
Kolejnym działaniem zorganizowanym tego dnia, były zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie/filia w Chojnie, panią Małgorzatą Rąpałą – Zygmunt. Dotyczyły tematu: „Mój wybór – moja kariera. Podejmowanie decyzji zawodowych”. Uczestniczyli w nich uczniowie z kl. III abd, III c, IV H/Ż oraz III MM. Uczniowie poznali schemat procesu podejmowania decyzji zawodowych, style i etapy podejmowania decyzji, a także czynniki utrudniające podejmowanie decyzji zawodowych. Pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt przeprowadziła z młodzieżą ćwiczenia związane z  podejmowaniem odpowiednich decyzji zawodowych, a także test skłonności zawodowych. Młodzieży uczestniczącej w zajęciach został przekazany główny cel zajęć, a mianowicie: poznanie siebie, odkrywanie otaczającego nas świata - pierwszy etap podejmowania decyzji. Poprzez uświadomienie sobie własnych zainteresowań, pasji, talentów, a także ustalenie swoich predyspozycji zawodowych, możemy podejmować decyzje, które zaważą na naszym przyszłym życiu. Zdobywanie informacji na temat nowych zawodów i aktualnej sytuacji na  rynku pracy wymaga usystematyzowanej wiedzy, dociekliwości oraz dużej otwartości podczas gromadzenia informacji. Podejmowanie decyzji zawodowych powinno być procesem samodzielnym, przemyślanym, z głęboką refleksją nad sobą i wnikliwym poznaniem świata zawodów oraz rynku pracy.

19.10.2016 r.
Ten dzień należał do kolejnego zaproszonego gościa, pani Doroty Olszak, doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Chojnie, która poprowadziła zajęcia w  trzech klasach: II bd, II c, IV TH. Zajęcia związane były z tematem: „Budowanie marki osobistej na rynku pracy”. Celem zajęć było przekazanie młodzieży znaczenia marki osobistej w pracy zawodowej, rozwijania skutecznych kompetencji w zakresie aktywnego poruszania się na rynku pracy. Pani Dorota Olszak przybliżyła młodzieży informacje o rynku pracy, o czynnikach, które decydują o naszym sukcesie w przyszłej pracy. Są to nie tylko posiadane kompetencje, wykształcenie czy też doświadczenie, ale również pomysł na  ich  wykorzystanie w pracy zawodowej i zbudowanie swojej marki osobistej i  zaprezentowanie jej pracodawcy.


W części warsztatowej uczniowie wykonywali ćwiczenia m.in.: „Wymarzony zawód – co  o  nim wiem?”, „Mógłbym być...” oraz ćwiczenia z kreatywności „Tribondy”. Podsumowaniem zajęć było omówienie zjawiska osobowości marki, co składa się na markę osobistą i jaka jest jej specyfika oraz jaka jest rola marki osobistej w życiu zawodowym.

20.10.2016 r.
W kolejnym dni Tygodnia Kariery młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego panią Dorotę Szwiec oraz panią Dorotę Olszak, doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Chojnie. W dwugodzinnych zajęciach przeprowadzonych przez panią Dorotę Szwiec uczestniczyły klasy maturalne: IV  TH i IV TŻ. Tematyka zajęć to: „Rozwijanie kompetencji społeczno – personalnych przydatnych w karierze edukacyjno – zawodowej”. Pani Dorota Szwiec podkreśliła, jak ważne w  dzisiejszych czasach, oprócz wykształcenia, są kompetencje personalno – społeczne, dobrze rozwinięte - pozwalają pracownikowi na rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Przedstawiła młodzieży jaki mają wpływ na zdobycie wymarzonej pracy i jakie kompetencje są szczególnie pożądane przez pracodawców. Uczniowie w grupach wypisywali przykłady kompetencji personalno – społecznych, zgodnie ze swoim przyszłym zawodem - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz czynniki warunkujące trafną decyzję zawodową. Młodzież określała również cechy, jakie powinien posiadać przyszły pracownik, aby sprostać oczekiwaniom pracodawcy. Uczniowie uczestnicząc w warsztatach z  doradcą zawodowym mieli możliwość doskonalenia swoich kompetencji osobistych, takich jak: komunikatywność, autoprezentacja, asertywność, a także podczas wspólnych rozmów zachęceni byli do ciągłego rozwijania swoich pasji, kreatywności i przedsiębiorczości.


Na zakończenie warsztatów omówione zostały, wypracowane w poszczególnych grupach, materiały określające kompetencje personalno – społeczne, przydatne w danym zawodzie.
Zajęcia z panią Dorotą Olszak odbyły się w klasie II bd i dotyczyły tematu: „Predyspozycje zawodowe drogą do kariery”. Pani Olszak na wstępie przeprowadziła wśród młodzieży test predyspozycji zawodowych, którego celem była pomoc uczniom w odnalezieniu właściwej ścieżki rozwoju zawodowego i określenie jakiego rodzaju praca będzie odpowiednia dla  ucznia, ponieważ na podstawie cech charakteru i zainteresowań można określić, jakiego rodzaju praca będzie dla człowieka najbardziej odpowiednia. W dalszej części zajęć, uczniowie zostali podzieleni na grupy i określali predyspozycje zawodowe wspólne dla  wybranych zawodów. Omawiając zadanie pani Olszak zaznaczyła, że praca, którą wykonuje się zgodnie z predyspozycjami zawodowymi ma wpływ na całe życie. Obecnie potencjalni pracodawcy wolą zatrudniać ludzi, którzy mają jakieś pasje, zainteresowania, wykazują się chęcią do samorozwoju, z zaangażowaniem i z poczuciem obowiązku podchodzą do wykonywanych zadań. Kończąc zajęcia pani Dorota Olszak życzyła młodzieży, aby praca, którą będą wykonywali przyniosła im szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym, zdobycie kolejnych szczebli kariery, a przede wszystkim, aby lubili swoją pracę.

21.10.2016 r.
Nasze zaproszenie przyjęły również panie Ewa Małecka i Sylwia Hantz, doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Zajęcia poprowadzone były w kl. II MM, II WZ, III TI i IV TI.
Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z ich potencjałem twórczym, stworzenie warunków do rozpoznania i zaprezentowania mocnych stron, uzdolnień i talentów oraz wskazanie młodzieży konieczności rozpoznania swoich predyspozycji, jako ważnego czynnika planowania swojej kariery zawodowej.

Podczas zajęć uczniowie wypełniali testy, których wyniki były omawiane i interpretowane pod kątem predyspozycji i zainteresowań zawodowych, mocnych i słabych stron. Młodzież wykonywała również ćwiczenia z zakresu nazywania i wyrażania swoich emocji. Ważnym elementem zajęć było indywidualne określanie planów zawodowych. Młodzież mogła również rozwiązać testy z przedsiębiorczości oraz test określający ich predyspozycje zawodowe. Pani Ewa Małecka, podczas każdego spotykania z młodzieżą, podkreślała, jak  ważne jest uwierzenie w siebie, dostrzeganie swoich mocnych stron. Zwróciła uwagę na  to, jak duży potencjał drzemie w każdym. To od młodego człowieka zależy, jak  go  wykorzysta i sprawi, że wybory życiowe będą trafione i dobrze przemyślane.

23.10.2016 r.
Zakończeniem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016 były zajęcia dla młodzieży naszej szkoły, mieszkającej w internacie. Młodzież skorzystała z obrazkowego testu skłonności zawodowych M. Achtnicha, a także podczas warsztatów, poznała swoje zainteresowania, które mają wpływ na właściwy wybór przyszłej drogi zawodowej, a  co  za  tym idzie - osiągnięcie sukcesu zawodowego. Uczniowie dokonali samooceny swoich zdolności i umiejętności oraz rozwiązywali testy dotyczące predyspozycji zawodowych.
„Bądź autorem swojej kariery”, głęboka treść, ważne przesłanie. Hasło, dzięki któremu młody człowiek mógł spojrzeć inaczej na swoją przyszłość, bez nacisku innych, bez  wpływu innych osób.
Działania podjęte podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pozwoliły przekazać młodzieży, co ważne jest w ich życiu. Jaki wpływ na przyszłość mają świadome wybory zawodowe. Spotkania i warsztaty pozwoliły pokazać, że w życiu młodego człowieka ważne jest, aby nie pogubił się w swoich wyborach, aby wiedział, że praca to  nie  tylko kariera i sukces, ale również satysfakcja z dobrze wykonanych obowiązków, to  przede wszystkim zadowolenie i radość z wykonywanej pracy, to umiejętność współpracy z innymi ludźmi.
W realizacji działań Ogólnopolskiego Tygodniu Planowania Kariery udział wzięło 462 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Wszelkie informacje o  działaniach realizowanych podczas OTK 2016 umieszczone zostały na stronie internetowej szkoły:


https://www.zsp1chojna.pl/aktualnosci_2016_2017/tydzien-kariery-zawodowej.html

Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Szczególne podziękowania kieruję do zaproszonych gości, dzięki którym hasło przewodnie tego przedsięwzięcia nabrało rzeczywistego wymiaru, za poświęcony czas i  przyjęcie naszego zaproszenia. Młodzieży naszej szkoły dziękuję za aktywny udział w  spotkaniach i warsztatach.

 

Doradca zawodowy
mgr Dorota Szwiec

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie