STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 

      

"Tydzień dla Oszczędzania 2016"

 

W dniach 21 - 28 października 2016 r. w ZSP w Chojnie odbywały się obchody akcji "Tygodnia dla Oszczędzania 2016". Już od kilku lat w naszej szkole, w ramach tej akcji, organizowane są liczne konkursy, spotkania z pracownikami banków oraz wycieczki, które mają za zadanie uświadomić społeczność uczniowską jak ważne jest oszczędzanie oraz  wskazać, w jaki sposób można niewielkim kosztem zgromadzić duże sumy pieniędzy i  przeznaczyć je na różne cele. Organizatorzy - klasa 2b LO - wkładają wiele wysiłku, aby  przekazana wiedza ekonomiczna zaprocentowała i przyczyniła się do bardziej racjonalnego i efektywnego zarządzania budżetem osobistym.
W związku z akcją edukacyjną nasza szkoła podjęła wiele działań, które miały na celu zaprezentowanie społeczności szkolnej różnych form oszczędzania pieniędzy.
Pierwszym z działań było zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pt. "Oszczędzanie to takie proste". Uczniowie mieli za zadnie wykonać plakaty o tematyce oszczędzania. Prace należało złożyć do dnia 21 października do  pani mgr Emilii Skrzypy. Pierwsze miejsce zdobyła klasa II WZ, której wychowawcą jest  pani mgr Barbara Zubala.
Zorganizowano również wystawę pieniędzy zabytkowych oraz kolekcjonerskich, która odbyła się 21 października w sali numer 24 ( budynek nr 1). Społeczność szkolna mogła przez  cały dzień podczas przerw obejrzeć ciekawe okazy monet oraz banknotów, które były  zbiorem kolekcji pana mgr Marka Bednarza.

Opis: C:\Users\JULIA\Downloads\DSC_0008 (1).JPG

Kolejnym działaniem, w ramach tej akcji, była organizacja olimpiady "Wiedzy o Ekonomii", połączonej z grą "Postaw na Ekonomię". Olimpiada odbyła się 24 października w sali numer 5 ( budynek nr 2). Przedsięwzięcie kierowane było do uczniów klas 1 i 2 LO oraz 1, 2 i 3 TZ i  TB. Olimpiada opierała się na wiedzy z zakresu ekonomii, znajomości związków frazeologicznych tematycznie związanych z pieniędzmi oraz umiejętności współpracy w  grupie.


Opis: C:\Users\JULIA\Downloads\DSC_0076.JPG

Wychowawcy zostali poproszeni o wytypowanie uczniów z każdej klasy, którzy utworzyli pięć drużyn. Każda z drużyn musiała wykonać określone zadania: rozwiązać test jednokrotnego wyboru, dopasować wyrazy do ich znaczeń oraz odgadnąć jak największą ilość związków frazeologicznych przy pomocy kalamburów.
W jury zasiadły: pani mgr Barbara Zubala, pani mgr Emilia Skrzypa oraz pani mgr  Edyta Daszkiewicz.
Kolejnym etapem była gra "Postaw na ekonomię", która odbyła się 27 października. Uczniowie w tych samych grupach mogli wykazać się znajomością ekonomii oraz  umiejętnością posługiwania się wiedzą pod presją czasu. Należało rozdysponować 50  punktów na 4 odpowiedzi, z których jedna musiała pozostać niewybrana. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu, podsumowano punkty z obu części. Zwycięzcami została grupa, do  której należeli: Agata Majewska ( kl. 2d LO), Wiktoria Borowiec ( kl. 1TH), Maciej Ogonowski ( kl.2TB) i Patryk Werwiński ( kl.3TH). Zwycięzcom gratulujemy.
Dnia 25 października klasy: 1c LO, 4 TH oraz 2b LO, pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy, wzięły udział w spotkaniu z panią Ewą Turkiewicz oraz panią Emilią Rogacewicz, pracownikami banku Pekao S.A. w Chojnie. Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się, w jaki sposób mogą zaoszczędzić pieniądze oraz zdobyć informację na temat kont bankowych dla młodych.


Opis: C:\Users\JULIA\Downloads\DSC_0184.JPG

We wtorek 26 października o godzinie 10:35 w ramach lekcji Działalność gospodarcza w  hotelarstwie klasa 3TH, pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy, udała się do banku Pekao S.A. w Chojnie. Spotkanie poprowadziły pani Ewa Turkiewicz oraz pani Emilia Rogacewicz.
Uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem banku oraz pracą, jaką wykonują osoby w  nim zatrudnione. Dowiedzieli się w jaki sposób otworzyć konto oszczędnościowe, jakich ofert może udzielić im bank. Poznali możliwości gromadzenia oszczędności.

Opis: C:\Users\JULIA\Downloads\DSC_0226 (1).JPG

W dniu 28 października uczniowie klasy 2bd LO, pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy oraz  pani mgr Edyty Daszkiewicz, udali się na wycieczkę do Szczecina. Głównym celem wyjazdy była wizyta w Narodowym Banku Polskim. Podczas spotkania uczniowie zdobyli wiedzę na temat banknotów oraz ich zabezpieczeń, które pojawiły się dość niedawno. Ponadto uczniowie, odpowiadając na pytania konkursowe, mogli zdobyć brykiety zniszczonych pieniędzy oraz skarbonki.

Opis: C:\Users\JULIA\Downloads\DSC_0043.JPG

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Narodowego, w którym uczniowie mogli podziwiać modele statków, zdjęcia z kosmosu, znane posągi oraz eksponaty związane z  historią afrykańską. Byli także na placu przy filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.
W dniu 8 listopada w sali numer 28 ( budynek nr 1) odbyło się podsumowanie działań, organizowanych przez klasę 2b, w ramach całej akcji "Tygodnia dla Oszczędzania 2016". Wyświetlona została prezentacja i ogłoszono wyniki wszystkich zorganizowanych konkursów.
Organizatorzy obchodów „Tygodnia dla Oszczędzania 2016” składają serdeczne podziękowania pani Dyrektor Adrianie Salamończyk, pani Wicedyrektor Agnieszce Bylewskiej i nauczycielom ZSP w Chojnie: pani Edycie Daszkiewicz, pani Gabrieli Lasowskiej, pani Barbarze Zubali, pani Hannie Leszczyńskiej, panu Markowi Bednarzowi, panu Krzysztofowi Janikowi.
Podziękowania składamy również pracownikom banków za włączenie się do naszej akcji, w szczególności za przeprowadzenie prelekcji oraz warsztatów edukacyjnych promujących ideę oszczędzania wśród młodzieży.


Organizatorzy: klasa 2b LO

 

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie