STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 


Tydzień Tolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
14 – 18.11.2016 r.

W dniach od 14 do 18 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w  Chojnie obchodziliśmy „Tydzień Tolerancji”. W ramach inicjatywy przez cały tydzień odbywała się zintensyfikowana promocja działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałających agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W celu uatrakcyjnienia działań z zakresu polityki antydyskryminacyjnej zostały wykorzystane metody, za pomocą których poprzez wywołane uczucia i emocje wpływano na empatię młodych ludzi w stosunku do osób o niskim statusie ekonomicznym, odmiennym usposobieniu i wyglądzie.
Podążając za ideą, iż najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią, zostały zorganizowane spotkania z Żywymi Bibliotekami, doświadczającymi stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji. Osoby te, zostały zaproszone do  rozmowy, a uczniowie mogli zweryfikować swoje poglądy. W dniach 14 i 18 listopada 2016 r. odbyły się spotkania uczniów z p. Elżbietą Linartowicz i p. Mariuszem Kurcem.

 

Kiedy pani Elżbieta miała 27 lat, po jednej z operacji musiała zacząć chodzić o kulach. Nie  przeszkodziło jej to pracować zawodowo oraz wychowywać dzieci. W 2011 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych, przyznawany przez kapitułę złożoną z  instytucji i organizacji zajmujących się sprawami związanymi ze zdrowiem. Honorowy tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom nie  posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się  środowisku osób niepełnosprawnych.
Pan Mariusz Kurc, podróżnik, filmowiec, religioznawca. W dzieciństwie doświadczony życiem w trudnym środowisku, mający problemy w szkole, jak i w domu. Po  latach okazał się być człowiekiem, który nie tylko oparł się presji złego otoczenia, ale  niesie innym przestrogę i motywację.
W dniu 15 listopada 2016 r. zorganizowano wycieczkę dla uczniów z ZSP w Chojnie do Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu w celu poznania historii życia wychowanków oraz uczestniczenia we wspólnych grach i zabawach o charakterze sportowo - integracyjnym. Młodzież z naszej szkoły zaprezentowała umiejętności wokalne, instrumentalne oraz pokaz sztuczek iluzjonisty. Szkolna grupa WOPR przygotowała pokaz udzielania pierwszej pomocy. Następnie wychowankowie z placówki oraz uczeń naszej szkoły podzielili się swoimi życiowymi doświadczeniami.

Uczniowie z Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP w Chojnie uczestniczyli w warsztatach z trenerami umiejętności społecznych. Warsztaty zostały przeprowadzone w grupach przez p. Ewę Redmer i p. Agnieszką Chamier - Gliszczyńską. Tematyka ćwiczeń warsztatowych dotyczyła dyskryminacji i różnic kulturowych, stereotypów ze względu na pochodzenie, płeć, zawód, orientację lub chorobę. Poruszono temat uprzedzeń oraz kampanii przeciwdziałających dyskryminacji. Uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności społeczne, m.in.: współpracy, komunikacji, otwartości na  zmiany.

 

  Nauczyciele zawodu oraz wychowawcy klas Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w warsztatach z trenerem umiejętności prospołecznych z zakresu poznania konkretnych narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w przeciwdziałaniu przemocy, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.
16 listopada 2016 r. został przeprowadzony Happening Antydyskryminacyjny w  formie przemarszu chodnikami miasta z transparentami promującymi akcję. W  Happeningu brali udział wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ok. 500 osób. Uczniowie przygotowali transparenty i plakaty z hasłami antydyskryminacyjnymi, które następnie były ocenione we współzawodnictwie klas o tytuł „Super klasy”.

W dniu 17 listopada 2016 r. została zorganizowana inicjatywa wokalna dla uczniów i  nauczycieli o tematyce tolerancji i akceptacji.

 

Podczas Tygodnia Tolerancji wychowawcy wszystkich klas przeprowadzali zajęcia z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka, wykorzystując w tym celu m.in.  projekcję filmów poruszających problem dyskryminacji.
Inicjatywa obchodów Tygodnia Tolerancji odbyła się w związku z realizacją przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego pt. „Każdy różny - wszyscy równi”, w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i  opieki w szkołach Bezpieczna+.
Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania i reagowania na rozmaite formy zachowań dyskryminujących oraz  wyposażenie uczniów i nauczycieli w kompetencje, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji przejawiającej się w formie zachowań agresywnych i zaburzonej komunikacji interpersonalnej.

 

Pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

 

 

 

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie