STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 


 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

Nie na dzień jeden siejesz swoje ziarno,
ale na jutra czas nieurodzony.
Antoni Lange

W dniu 23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli: Wicestarosta Powiatu pan Jerzy Miler, Ksiądz Proboszcz Mariusz Matuszak, Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie – mł. insp. Kazimierz Piotrowski, Komendant Komisariatu Policji w Chojnie – mł. insp. Miłosz Bogdański, Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Aldona Wąchała. Gościliśmy również rodziców oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Ze względu na niesprzyjającą aurę tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbyło się  wyjątkowo w auli szkolnej. Oficjalną część uroczystości rozpoczęliśmy o  godz.  9:00  wejściem kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych oraz uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Dla uczniów klas trzecich ZSZ, już absolwentów szkoły, uroczystość miała szczególny charakter. Odbiór świadectw kończył jeden z ważniejszych etapów w ich życiu i  otwierał nowy rozdział. „Wierzę w to, że w przyszłości dalej będziecie podwyższali i  zdobywali nowe kwalifikacje. Myślę, że i szkoła i pracodawcy wyposażyli Was w wiedzę i  umiejętności, i dali Wam podstawę, aby ci, którym w przyszłości będziecie świadczyli usługi byli z Was zadowoleni. (…) Życzę Wam wszystkiego dobrego w dorosłym już życiu!” – tak  absolwentów ZSZ żegnała dyrektor szkoły mgr Adriana Salamończyk.
Wszyscy kończący szkołę uroczyście odebrali świadectwa z rąk wychowawców, a  absolwentka z najwyższą średnią ocen – Malwina Juzyszyn, dokonała wpisu do Złotej Księgi Absolwentów.
W roku szkolnym 2016/2017 mury ZSP w Chojnie opuścili uczniowie następujących klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy:


Absolwenci klasy III w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, wychowawca – mgr Aleksander Lizak

Absolwenci klasy III wielozawodowej, wychowawca – mgr Karolina Kubowicz

Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie, które poprowadziła pani Karolina Kubowicz. Godnie reprezentować szkołę i żyć uczciwie w poszanowaniu wartości takich jak  prawda, honor, uczciwość – tymi słowami wychowankowie żegnali się ze swoją szkołą.
W imieniu absolwentów, Malwina Juzyszyn podziękowała dyrekcji szkoły, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom za lata spędzone w szkole, za wsparcie i  mobilizację. Słowa dziękujemy i kwiaty złożone na ręce Dyrekcji kończyły tę część uroczystości, jednak nie stanowiły jej końca.
Przyszedł czas na wręczenie nagród i świadectw z biało - czerwonym paskiem najlepszym uczniom, dyplomów i podziękowań dla tych, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym w nauce i zachowaniu oraz osiągnęli 100% frekwencję. Tym osobom świadectwa wręczała Pani Dyrektor.

Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i  sportowych przyjęli z rąk nauczycieli gratulacje, dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców. Wyróżnieni zostali również ci, którzy wykazali się  zaangażowaniem w życie szkoły. Uczniom, którzy odbyli obowiązkowe praktyki zawodowe za granicą, wręczone zostały dokumenty Europass Mobilność.

Ważnym momentem uroczystości było wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w  Gryfinie mł. insp. Kazimierza Piotrowskiego, który w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wręczył Pani Dyrektor Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie za realizację wyjątkowych inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa w roku szkolnym 2016/2017. Przyznanie Certyfikatu było efektem m.in.  realizacji projektu Każdy różny – wszyscy równi w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz projektu Bezpieczna +, który zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.

Wicestarosta Gryfiński Pan Jerzy Miler w imieniu Starosty Gryfińskiego i oraz Zarządu Rady Powiatu podziękował dyrekcji szkoły oraz gronu pedagogicznemu za pracę, życzył sukcesów w przyszłym roku szkolnym, a na czas wakacji udanego wypoczynku.
Ksiądz Proboszcz w słowie skierowanym do uczniów, gratulując wszystkim wyróżnionym i  nagrodzonym, zaznaczył, iż życie każdego człowieka można porównać do zawodów, w  których zwycięża ten, kto pomaga innym i kieruje się dobrem drugiego człowieka. Zwycięstw w takich zawodach życzył wszystkim zebranym na sali.
W imieniu uczniów podziękowania dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły wyraziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Justyna Leszczyńska. Gratulowała wyróżnionym uzyskania bardzo dobrych wyników i życzyła wspaniałych wakacji.
Takie były ostatnie chwile wspólnego, ponad godzinnego spotkania w sali gimnastycznej poświęconego zakończeniu roku szkolnego. Chwilę później nauczyciele wraz  z  wychowankami udali się do klas, aby podsumować miniony rok szkolny.

Już po oficjalnej części uroczystości szkołę odwiedził ks. Kanonik Jan Zalewski wraz  z Biskupem Czesławem Kozonem ordynariuszem kopenhaskim, składając na ręce Pani Dyrektor podziękowania za dotychczasową współpracę i życzenia dla całej społeczności szkolnej dobrego wypoczynku podczas wakacji.

Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2016/2017 powoli się kończy, a  to  oznacza szczególny czas podsumowań i rozstań, ale przecież podróż trwa. Nie kończą się wysiłki i dążenia do realizacji zamierzeń i celów - w lipcu i sierpniu niech będą to udane wakacje, a od września jak najlepsze wyniki w nauce.

 

mgr Anna Krzemińska

 

 
 

LANGUAGE

Anglia
Niemcy Węgry


LINKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Dziennik elektroniczny

Poczta

 
 

GALERIA

     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
 


 
   
     
  WOŚP 2012  
     
 
Festiwal Piosenki Angielskiej 
 
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP w Chojnie