STRONA GŁÓWNA  
   
  HISTORIA SZKOŁY  
   
  ABSOLWENCI  
   
  DOKUMENTY  
   
  REKRUTACJA  
   
  ODDZIAŁY I WYCHOWAWCY  
   
  KADRA PEDAGOGICZNA  
   
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
   
   
   
  INTERNAT  
   
  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU  
   
  DORADCA ZAWODOWY  
   
  PROFILAKTYKA  
   
  EWALUACJA  
   
 
 
   
  EGZAMIN MATURALNY  
   
  EGZAMIN ZAWODOWY  
   
  PATRONATY  
   
   
   
   
   
  SUKCESY UCZNIÓW  
   
   
   
  SUPER KLASA  
   
  GAZETA "WIÓRY"  
   
  50 LAT LO  
   
  MOODLE  
   
  ADMINISTRATOR  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
 
Akademia CISCO
 
 
 
     
     

 

 


Festiwal Programu „Uczenie się przez całe życie”:
Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig, eTwinning

W listopadzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym zorganizowało Festiwal Programu „Uczenie się przez całe życie”, stanowiący prezentację osiągnięć szkół z województwa zachodniopomorskiego, biorących udział w projektach programu.


Program edukacyjny „Uczenie się przez całe życie” wspiera współpracę szkół w celu poprawy jakości kształcenia i nadania edukacji wymiaru europejskiego. Elementy projektu są zintegrowane z zajęciami szkolnymi i łączą różne dyscypliny nauczania.
Celem Festiwalu była promocja programu „Uczenie się przez całe życie”, promocja szkół, które realizowały bądź kontynuują projekty dofinansowywane przez program, nadanie rangi współpracy międzynarodowej w ramach programu, uświadomienie samorządom lokalnym jak ważna jest dla szkół, gmin i powiatów współpraca podczas realizacji projektu, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami, przekazanie informacji o zasadach przystępowania do poszczególnych przedsięwzięć
w ramach  programu „Uczenie się przez całe życie”.


W przepięknej sali gimnastycznej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie spotkały się reprezentacje wielu szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa, aby pochwalić się swoimi osiągnięciami z realizacji różnorodnych projektów. Szkoły ponadgimnazjalne powiatu gryfińskiego były reprezentowane przez ZSP Nr 1 i  ZSP Nr 2 w Chojnie. Każda szkoła już od rana przygotowywała stoiska, na których przedstawiany  był jej dorobek  – antyramy ze zdjęciami z różnych spotkań z zagranicznymi partnerami i działań w szkołach, prezentacje multimedialne, książki, broszury, plakaty, prospekty, kalendarze, rękodzieła, obrazy i wiele innych bardzo ciekawych  produktów z projektów. Po przywitaniu uczestników Festiwalu i zaproszonych gości przez Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty oraz dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego wystąpiła przedstawicielka Agencji Narodowej Programu „Uczenie się przez całe życie” przedstawiając jego cele i zadania, rezultaty jego realizacji i  wpływ na podniesienie jakości pracy szkół. Każdej szkole uczestniczącej w Festiwalu wręczono podziękowanie od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za promowanie projektów edukacyjnych Unii Europejskiej. 
Nastąpiła najważniejsza część Festiwalu – zwiedzanie stoisk i wymiana doświadczeń.
ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 w Chojnie, dotychczas realizujące większość projektów wspólnie, przygotowały jedno stoisko, imponujących rozmiarów, bo i dorobek obydwu szkół w tej dziedzinie jest ogromny.


Prezentowaliśmy  dokumentację i produkty z realizacji następujących projektów: „Uczenie się języków obcych poprzez społeczności lokalne” program Lingua –ZSP Nr 2, „Tolerancyjni mimo różnic” program Comenius – koordynator ZSP Nr 1, „Hotel Europa” program Leonardo da Vinci – koordynator ZSP Nr 2, „Politeens” oraz  „Bel-Politeens-HU” program Młodzież – ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2, „Neighbours” program Młodzież w działaniu – ZSP Nr 1 i ZSP nr 2, „Follow the Birds” program Młodzież – ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2.


Zainteresowanie naszym stoiskiem było wielkie, omawialiśmy poszczególne projekty, rozdawaliśmy broszury, udzielaliśmy informacji jak zdobyć partnerów zagranicznych oraz jak napisać projekt aby został zaakceptowany i uzyskał środki finansowe na realizację.
Przedstawiliśmy też plany na najbliższą przyszłość, które obejmują: realizację zatwierdzonego już projektu „Staże w Europejskich Hotelach” program Leonardo da Vinci – ZSP Nr 2, udział w projekcie o tematyce ekologicznej w Szwecji oraz w projekcie na temat udziału młodzieży w życiu politycznym i społecznym krajów Unii Europejskiej na Węgrzech – program Młodzież w Działaniu – ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2.
Wygląda na to, że chojeńskie szkoły ponadgimnazjalne w przyszłym roku będą mogły pochwalić się nowymi, znaczącymi osiągnięciami w realizacji projektów międzynarodowych.

Uczestnicy Festiwalu: uczniowie - Paulina Olejarz, Paulina Jesiołowska, Bartosz Filipczak, Jakub Stelmach, nauczyciele - Adriana Salamończyk, J. Cezary Salamończyk.

 

 LANGUAGE

Anglia Niemcy Węgry


LINKI

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie