Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Absolwenci  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Profilaktyka  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Doradca zawodowy  
   
  Internat  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcacego w Chojnie  
   
  Moodle  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
   
 
 
     
     

 


     
 

 

KALENDARZ  IMPREZ/PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH w roku szkolnym 2012/2013

 

Lp.

Miesiąc, data

Nazwa imprezy

Odpowiedzialny

 

1.

 

wrzesień

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

A. Krzemińska SU
K. Pośniak
M. Łągiewczyk
M. Bednarz

 

2. 

 

wrzesień

 

Finał konkursu „Super klasa 2011/2012”

 

M. Limanówka

 

3.

 

wrzesień

 

Kiermasz podręczników

G. Lasowska
SU

 

4.

 

wrzesień/październik

 

Otrzęsiny klas pierwszych

wychowawcy klas I
i ostatnich

 

5.

 

październik

 

Dzień Papieski

Ks. A. Zaniewski
Ks. Z. Stachnik

 

6.

 

10 października

 

Wybory uzupełniające do SU

A.  Dubik-Galicka
M. Bednarz
gospodarze klas III LO
i IV TZ

 

7.

 

10  października

 

Święto Drzewa

 

A. Pawlaczyk

 

8.

 

12 października

 

Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas pierwszych

A. Żurawska-Rusek
J. Rusak – cz. art.
M. Łągiewczyk
J. Gorska
M. Bednarz
E. Skrzypa
W. Krupa
A. Szkuciak
A. Jabłońska-Wróbel
SU

 

9.

 

październik

 

Tydzień Planowania Kariery Zawodowej.

 

B. Dybczak

 

10.

 

październik

 

Światowy Tydzień Oszczędzania

B. Dybczak
E. Skrzypa

 

11.

 

październik

 

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

A. Rewers
G. Lasowska
Zespół nauczycieli
j. polskiego

 

12.

 

23 października

 

Międzynarodowa konferencja programu Leonardo da Vinci

J. C. Salamończyk
M. Limanówka
I. Barylska
J. Sumara
M. Zarzycka
K. Skotnicka
N. Oleśków
A. Lizak
T. Ostrycharczyk

 

13.

 

1 listopada

 

Wszystkich Świętych

 

Z. Stachnik

 

14.

 

10  listopada

 
Święto Niepodległości – obchody wg scenariusza SU + lekcje z wychowawcą przeprowadzone wg przygotowanych scenariuszy

A. Dubik-Galicka
M. Bednarz
SU
D. Perz
A. Żurawska Rusek
N. Oleśków

 

15.

 

11 listopada

 

Gminne obchody Święta Niepodległości

M. Łągiewczyk
J. Gorska
Poczty sztandarowe

 

16.

 

 listopad

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

K. Kubowicz
Wychowawcy klas

 

17.

 

listopad

 

Dzień Walki z Paleniem Tytoniu

A. Lizak
Wychowawcy klas

 

18.

 

listopad

 

Wieczory andrzejkowe

 

Wychowawcy klas

 

19.

 

listopad

 

Wieczór andrzejkowy dla mieszkańców internatu

D. Szwiec
Wychowawcy internatu

 

20.

 

1 grudnia

 

Dzień wolny od uzależnień, Światowy Dzień Walki z AIDS

M. Limanówka
Pedagodzy szkolni
Pielęgniarka
Zespół wychowawczy

 

21.

 

grudzień

 

Wigilia -  jasełka, konkurs kolęd i pastorałek, stoły wigilijne w klasach

A. Dubik-Galicka
M. Bednarz
SU
Wychowawcy klas

 

22.

 

grudzień

 

Wigilia dla mieszkańców internatu

D. Szwiec
Wychowawcy internatu

 

23.

 

  grudzień

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

 

K. Mickiewicz-Bindas

 

24.

 

styczeń

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

E. Skrzypa
L. Lejman
M. Zarzycka

 

25.

 

styczeń

 

Klasowe zabawy karnawałowe, Studniówka, Połowinki

 

Wychowawcy klas

 

26.

 
luty

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

A. Rudkiewicz-Surmacz
A. Świercz-Siwiera

 

27.

 

marzec

 

Tydzień Języków Obcych

B. Oleksy
Zespół nauczycieli języków obcych

 

28.

 

21 marca

 

1 Dzień Wiosny

M. Limanówka
A. Lizak
K. Kubowicz
A. Dubik-Galicka
M. Bednarz
SU

 

29.

 

19 kwietnia

 

Obchody Święta Szkoły

 A. Żurawska-Rusek
B. Kuchyt – cz. art.
E. Skrzypa
W. Krupa
J. Rusak
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak
A. Jabłońska-Wróbel
SU

 

30.

 

 kwiecień

 

Wyjazd do Siekierek – obchody Święta szkoły

Wychowawcy klas I
SU
M. Łągiewczyk
J. Gorska

 

31.

 

19 kwietnia

 

Finał konkursu  „Super klasa 2012/2013”

M. Limanówka
Zespół wychowawczy

 

32.

 

26 kwietnia

 

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły
kl. III LO i IV TZ – apel

 

A. Żurawska-Rusek
B. Kuchyt – cz. art.
J. Rusak
E. Skrzypa
W. Krupa
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak
A. Jabłońska-Wróbel
SU

 

33.

 

3 maja

 

Święto Konstytucji 3 Maja

M. Łągiewczyk
J. Gorska

 

34.

 

9 maja

 

 Dzień  Europy

D. Perz
A. Żurawska-Rusek
N. Oleśków

 

35.

 

maj

 

Święto Książki – spotkanie z poetą/pisarzem

G. Lasowska
A. Rewers

 

36.

 

maj

 

 Promocja  szkoły w gimnazjach

 

Zespół ds. promocji szkoły

 

37.

 

1 czerwca

 

Dzień Dziecka

A. Dubik-Galicka
M. Bednarz
SU

 

38.

 

14  czerwca

 

Zakończenie roku kl. III ZSZ i II WZa

A. Żurawska-Rusek
E. Krupa-Nadolny -cz. art.
J. Rusak
E. Skrzypa
W. Krupa
J. Nowak
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak
A. Jabłońska-Wróbel
SU

 

39.

 

 

 26  czerwca

 

 

Dzień sportu

 

G. Michasiuk
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

 

40.

 

 

28 czerwca

 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

A. Żurawska-Rusek
J. Rusak
E. Skrzypa
W. Krupa
M. Łągiewczyk
J. Gorska
SU

 

41.

 

 

1 września 2013

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

 

A. Żurawska-Rusek
J. Rusak
E. Skrzypa
W. Krupa
M. Łągiewczyk
SU

 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 200/2009

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

                                               

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
 

 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie