Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Absolwenci  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Ewaluacja wewnętrzna  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Profilaktyka  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Doradca zawodowy  
   
  Internat  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcacego w Chojnie  
   
  Moodle  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
   
 
 
     
     

 


     
 

 

KALENDARZ  IMPREZ/PRZEDSIĘWZIĘĆ   SZKOLNYCH w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp.

miesiąc, data

nazwa imprezy

odpowiedzialny

1.

wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

A. Żurawska-Rusek
SU
M. Łągiewczyk
M. Bednarz
E. Skrzypa
W. Krupa
R. Kaliciak

2. 

wrzesień

Kiermasz podręczników

G. Lasowska
A. Rewers
S. Łozińska
SU

3. 

20  września

Sprzątanie Świata

 

A. Pawlaczyk

4. 

wrzesień/październik

Otrzęsiny klas pierwszych

wychowawcy klas I
i ostatnich

5. 

październik

Wybory uzupełniające do SU

S. Łozińska
G. Michasiuk
M. Bednarz
gospodarze klas III LO
i IV TZ

6.

10  października

Święto Drzewa

 

A. Pawlaczyk

7. 

14 października

Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas pierwszych

A. Żurawska-Rusek
B. Kuchyt – cz. art.
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
A. Jabłońska
A. Lizak
A. Świercz-Siwiera

8. 

16 października

Dzień Papieski

Ks. J. Skoczeń
Ks. Z. Stachnik

9. 

październik

Tydzień Planowania Kariery Zawodowej.

 

D. Szwiec
S. Łozińska

10. 

 

31 października

Światowy Dzień Oszczędności

B. Zubala
E. Skrzypa

11. 

22 października

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

A. Rewers
G. Lasowska
S. Łozińska
Zespół nauczycieli
j. polskiego

12. 

1 listopada

Wszystkich Świętych

Z. Stachnik,
J. Cieplichiewicz
SU

13. 

11  listopada

  Święto Niepodległości – obchody wg scenariusza SU + lekcje z wychowawcą przeprowadzone wg przygotowanych scenariuszy

S. Łozińska
G. Michasiuk + SU
D. Perz - koordynator
A. Żurawska- Rusek
N. Oleśków

14. 

11 listopada

Gminne obchody Święta Niepodległości

S. Łozińska
G. Michasiuk + SU
M. Łągiewczyk
J. Gorska
Poczty sztandarowe
SU

15. 

11 listopada

Uroczysta Sesja Rady Powiatu z okazji Święta Niepodległości

E. Krupa-Nadolny
B. Kuchyt

16. 

15  listopada

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

K. Kubowicz
Wychowawcy klas

17. 

22 listopada

Dzień Walki z Paleniem Tytoniu

A. Lizak
Wychowawcy klas

18. 

listopad

Wieczory andrzejkowe

SU
Wychowawcy klas

19. 

listopad

Wieczór andrzejkowy dla mieszkańców internatu

D. Szwiec
Wychowawcy internatu

20. 

2  grudnia

Dzień wolny od uzależnień, Światowy Dzień Walki z AIDS

M. Limanówka
Pedagodzy szkolni
Pielęgniarka
Zespół wychowawczy

21. 

5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 

K. Mickiewicz-Bindas

22. 

6 grudnia

mikołajki

S. Łozińska
G.Michasiuk
SU

23. 

9 grudnia

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

M. Limanówka
D. Perz
A. Lizak

24. 

20 grudnia

Wigilie klasowe

S. Łozińska
G. Michasiuk
SU
Wychowawcy klas

25. 

 

grudzień

Wigilia dla mieszkańców internatu

D. Szwiec
Wychowawcy internatu

26. 

styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

E. Skrzypa
L. Lejman
M. Zarzycka

27. 

styczeń

Klasowe zabawy karnawałowe, Studniówka, Połowinki

 

Wychowawcy klas

28. 

  7-8  lutego

Dzień Bezpiecznego Internetu

B. Nożewnik + Zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych

29. 

14 lutego

Walentynki

S. Łozińska
G. Michasiuk
SU

30. 

marzec

Tydzień Języków Obcych

A. Jabłońska-Wróbel +
Zespół nauczycieli języków obcych

31. 

21 marca

1 Dzień Wiosny

M. Limanówka
A. Lizak
K. Kubowicz
S. Łozińska
G. Michasiuk
SU

32. 

11 kwietnia

Obchody Święta Szkoły

A. Żurawska-Rusek
E. Krupa-Nadolny – cz. art
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
A. Jabłońska
A. Lizak
A. Świercz-Siwiera
E. Skrzypa

33. 

 kwiecień

Wyjazd do Siekierek – cd. obchodów Święta szkoły

Wychowawcy klas I
S. Łozińska
G. Michasiuk
SU
M. Łągiewczyk
J. Gorska
(wszyscy uczniowie klas społeczno-wojskowych)

34. 

11 kwietnia

Finał konkursu  „Super klasa 2013/2014”

M. Limanówka
Zespół wychowawczy

35. 

25 kwietnia

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły
kl. III LO i IV TZ – apel

 

A. Żurawska-Rusek
B. Kuchyt – cz. art
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
A. Jabłońska
A. Lizak
A. Świercz-Siwiera

36. 

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

M. Łągiewczyk
J. Gorska
SU

37. 

 

9 maja

 

 Dzień  Europy

D. Perz - koordynator
A. Żurawska-Rusek
N. Oleśków

38. 

 

od  marca

 

 Promocja  szkoły w gimnazjach

 

Zespół ds. promocji szkoły

39. 

 

1 czerwca

 

Dzień Dziecka

A. Lizak
S. Łozińska
G. Michasiuk
SU

40. 

13  czerwca

Zakończenie roku kl. III ZSZ

A. Żurawska-Rusek
E. Krupa-Nadolny – cz. art
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
A. Jabłońska
A. Lizak
A. Świercz-Siwiera

41. 

14 czerwca

Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa

 

A. Lizak

42. 

 

 

 

 25  czerwca

 

Dzień sportu,

G. Michasiuk +
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

43. 

 

 

27 czerwca

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

A. Żurawska-Rusek
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
A. Jabłońska
A. Lizak
A. Świercz-Siwiera

44. 

 

 

 

1 września 2014

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

 

A. Żurawska-Rusek
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
A. Jabłońska
A. Lizak
A. Świercz-Siwiera

 

 

                                               

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
 

 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie