Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Absolwenci  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Ewaluacja wewnętrzna  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Profilaktyka  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Doradca zawodowy  
   
  Internat  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcacego w Chojnie  
   
  Moodle  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
   
 
 
     
     

 


     
 

KALENDARZ  IMPREZ/PRZEDSIĘWZIĘĆ   SZKOLNYCH
w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

miesiąc, data

nazwa imprezy

odpowiedzialny

1. 

wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

A. Krzemińska
SU
G. Michasiuk
M. Łągiewczyk, J. Gorska
E. Skrzypa
A. Rewers
B. Denys
R. Kaliciak

2. 

wrzesień

Kiermasz podręczników

G. Lasowska
A. Rewers
SU

3. 

wrzesień

Noc  Naukowców ZUT

K. Góra

4.

wrzesień/październik

Otrzęsiny klas pierwszych

wychowawcy klas I
i ostatnich

5.

 październik

Wybory uzupełniające do SU

E. Skrzypa
G. Michasiuk

gospodarze klas III LO
i IV TZ

6.

9  października

Święto Drzewa

 

A. Pawlaczyk

7.

14 października

Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Obchody 50-lecia TB i ZSZ

 

Zespół nauczycieli ds. organizacji obchodów

8.

16 października

Dzień Papieski

Ks. Z. Stachnik
Ks. W. Koladyński

9.

październik

Tydzień Planowania Kariery Zawodowej

D. Szwiec
J. Rogacewicz

10.

 październik

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

A. Rewers
G. Lasowska
+ nauczyciele j. polskiego

11.

październik

Tydzień dla Oszczędzania

E. Skrzypa
B. Zubala

12.

listopad

Tydzień Przedsiębiorczości.

B. Zubala

13.

1 listopada

Wszystkich Świętych

Ks. Z. Stachnik,
Ks. W. Koladyński
SU

14.

9-13  listopada

  Święto Niepodległości – obchody wg scenariusza SU + lekcje z wychowawcą przeprowadzone wg przygotowanych scenariuszy

E. Skrzypa + SU
D. Perz – koordynator
A. Żurawska-Rusek
E. Krupa-Nadolny
M. Bednarz

15.

11 listopada

Gminne obchody Święta Niepodległości

E. Skrzypa + SU
M. Łągiewczyk

Poczty sztandarowe
SU

16.

 listopad

Uroczysta Sesja Rady Powiatu z okazji Święta Niepodległości (?)

 

K. Mickiewicz-Bindas
Ks. W. Koladyński
+ chór

17.

16  listopada

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

K. Kubowicz
Wychowawcy klas

18.

20 listopada

Dzień Walki z Paleniem Tytoniu

A. Lizak
Wychowawcy klas

19.

listopad

Wieczór andrzejkowy dla mieszkańców internatu

D. Szwiec
Wychowawcy internatu

20.

1  grudnia

Dzień wolny od uzależnień, Światowy Dzień Walki z AIDS

M. Limanówka
Pedagodzy szkolni
Pielęgniarka
Zespół wychowawczy

21.

4 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 

K. Mickiewicz-Bindas

22.

4 grudnia

Mikołajki

 

SU

23.

9 grudnia

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

M. Limanówka
D. Perz
A. Lizak

24.

22 grudnia

Wigilie klasowe

E. Skrzypa
SU
Wychowawcy klas

25.

grudzień

Wigilia dla mieszkańców internatu

D. Szwiec
Wychowawcy internatu

26.

styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

L. Lejman
M. Zarzycka

27.

styczeń

Klasowe zabawy karnawałowe

Wychowawcy klas

28.

29 stycznia

Studniówka

Komitet Organizacyjny

29.

 
luty

Dzień Bezpiecznego Internetu

K. Janik  + Zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych

30

marzec

Tydzień Języków Obcych

B. Oleksy  +
Zespół nauczycieli języków obcych

31.

marzec

Tydzień Zdrowego Trybu Życia

E. Skrzypa
zespół wychowawczy
zespół n-li wychowania fizycznego

32.

 

15 kwietnia

 

Obchody Święta Szkoły

A. Krzemińska
K. Mickiewicz-Bindas- cz. art.
Ks. W. Koladyński
R. Kaliciak - nagłośnienie
M. Łągiewczyk – poczet
L. Lejman
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
E. Skrzypa
SU
A. Kuflowski
B. Denys
K. Pawlaczyk

33.

 

 kwiecień

 

Wyjazd do Siekierek – cd. obchodów Święta Szkoły

Wychowawcy klas I
E. Skrzypa
SU
M. Łągiewczyk - poczet
L. Lejman
(wszyscy uczniowie klas społeczno-wojskowych)

34.

15 kwietnia

Finał konkursu  „Super klasa 2015/2016”

M. Limanówka
Zespół wychowawczy
SU

35.

kwiecień

Dzień Geografa na Wydziale Nauk o Ziemi US

E. Daszkiewicz

36.

29 kwietnia

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły
kl. III LO , IV TZ i III LD – apel

 

A. Krzemińska
K. Mickiewicz-Bindas- cz. art.
Ks. W. Koladyński
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk – poczet
L. Lejman
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
E. Skrzypa
SU
A. Kuflowski
B. Denys
K. Pawlaczyk

37.

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

M. Łągiewczyk
L. Lejman
SU

38.

 maj

 Dzień  Europy

D. Perz - koordynator
E. Krupa-Nadolny
A. Żurawska-Rusek

39.

od  marca

 Promocja  szkoły w gimnazjach

 

Zespół ds. promocji szkoły

40.

1 czerwca

Dzień Dziecka

E. Skrzypa
SU

41.

czerwiec

Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa

 

A. Lizak

42.

24 czerwca

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 

A. Krzemińska
R. Kaliciak - nagłośnienie
M. Łągiewczyk
L. Lejman
E. Skrzypa
SU
A. Kuflowski
B. Denys
K. Pawlaczyk

43.

1 września 2016

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

A. Krzemińska
R. Kaliciak - nagłośnienie
M. Łągiewczyk
L. Lejman
E. Skrzypa
SU
A. Kuflowski
B. Denys
K. Pawlaczyk

 

 

 

 

                                               

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
 

 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie