Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Absolwenci  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Profilaktyka  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Doradca zawodowy  
   
  Internat  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcacego w Chojnie  
   
  Moodle  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
   
 
 
     
     

 


 


III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE

    

         27 maja 2010 r. odbyła się trzecia edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego, a w tym roku uczestniczyły w nim trzyosobowe reprezentacje pię ciu szkół: Gimnazjum w Chojnie, Gimnazjum w Widuchowej, Gimnazjum w Mieszkowicach, ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz ZSP Nr 1 w Chojnie.
      Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym uczestnicy musieli zmierzyć się z testem, zawierającym 20 zadań zamknię tych. W drugiej części drużyna odpowiadała na 5 losowo wybranych pytań o różnym poziomie trudności, dotyczących wiedzy geograficznej, historycznej, organizacji międzynarodowych, sztuki, kulinariów, sportu, a także wybitnych postaci. W trzeciej rundzie oceniane były plakaty wcześniej przygotowane przez uczestników, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo, a także wiedza na jego temat.    
     Celem konkursu było propagowanie wiedzy o Europie, procesach integracyjnych, wzbudzanie szacunku wobec innych narodów i kultur.

     Jury w składzie: pani Wiesława Koladyńska - nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w Chojnie, pan Gerard Lemke - przewodniczący Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, dr Radosław Piotrowski - adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Mię dzynarodowych US wytypowało laureatów.


Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie w składzie: Dominik Wolny, Przemysław Kulik, Karolina Łojko (opiekun p.Urszula Rados),

II miejsce drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w składzie: Krzysztof Geisler, Michał Jermołowicz, Michał Majzner (opiekun p. Julian Dalidowicz),

III miejsce drużyna z Gimnazjum im. K.Górskiego w Widuchowej w składzie: Ewa Duber, Emilia Lechowicz, Mateusz Witek (opiekun p. Irena Chęś ) .


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, opiekunom za przygotowanie młodzieży. Zapraszamy ponownie za rok.

***

INFORMACJA DLA SZKÓŁ - POWIATOWY KONKURS WIEDZY O EUROPIE 2010

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

 

 

 

 

 
     

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie