Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Absolwenci  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Ewaluacja wewnętrzna  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Profilaktyka  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Doradca zawodowy  
   
  Internat  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcacego w Chojnie  
   
  Moodle  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
   
 
 
     
     

 


     
 

KALENDARZ  IMPREZ/PRZEDSIĘWZIĘĆ   SZKOLNYCH w roku szkolnym 2014/2015

 

Lp.

miesiąc, data

nazwa imprezy

odpowiedzialny

1. 

wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

A.Krzemińska
SU
M. Łągiewczyk
M. Bednarz
E. Skrzypa
W. Krupa
R. Kaliciak

2. 

wrzesień

Kiermasz podręczników

G. Lasowska
A. Rewers
S. Łozińska
SU

3. 

wrzesień/październik

Otrzęsiny klas pierwszych

wychowawcy klas I
i ostatnich

4. 

 październik

Wybory uzupełniające do SU

S. Łozińska
G. Michasiuk

gospodarze klas III LO
i IV TZ

 5.

10  października

Święto Drzewa

A. Pawlaczyk

6. 

14 października

Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas pierwszych

A. Krzemińska
H. Leszczyńska – cz. art.
E. Krupa-Nadolny – cz. art.
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
E. Skrzypa
A. Rewers
B. Denys

7. 

16 października

Dzień Papieski

Ks. Z. Stachnik
Ks. W. Koladyński

8. 

październik

Tydzień Planowania Kariery Zawodowej.

D. Szwiec
S. Łozińska

9. 

 październik

Tydzień dla oszczędzania 2014.
Światowy Dzień Oszczędności

B. Zubala
E. Skrzypa

10.

październik

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

A. Rewers
G. Lasowska
S. Łozińska
Zespół nauczycieli
j. polskiego

11. 

listopad

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

B. Zubala

12. 

1 listopada

Wszystkich Świętych

Ks. Z. Stachnik,
Ks. W. Koladyński
SU

13. 

11  listopada

Święto Niepodległości – obchody wg scenariusza SU + lekcje z wychowawcą przeprowadzone wg przygotowanych scenariuszy

S. Łozińska
G. Michasiuk + SU
D. Perz - koordynator
M. Bednarz
N. Oleśków

14. 

11 listopada

Gminne obchody Święta Niepodległości

S. Łozińska
G. Michasiuk + SU
M. Łągiewczyk
J. Gorska
Poczty sztandarowe
SU

15. 

11 listopada

Uroczysta Sesja Rady Powiatu z okazji Święta Niepodległości (?)

 

K. Mickiewicz-Bindas
Ks. W. Koladyński

16. 

15  listopada

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

K. Kubowicz
Wychowawcy klas

17. 

22 listopada

Dzień Walki z Paleniem Tytoniu

A. Lizak
Wychowawcy klas

18. 

listopad

Wieczór andrzejkowy dla mieszkańców internatu

D. Szwiec
Wychowawcy internatu

19. 

1  grudnia

Dzień wolny od uzależnień, Światowy Dzień Walki z AIDS

M. Limanówka
Pedagodzy szkolni
Pielęgniarka
Zespół wychowawczy

20. 

5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

 

K. Mickiewicz-Bindas

21. 

5 grudnia

Mikołajki

S. Łozińska
G.Michasiuk
SU

22. 

9 grudnia

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

M. Limanówka
D. Perz
A. Lizak

23. 

19 grudnia

Wigilie klasowe

S. Łozińska
G. Michasiuk
SU
Wychowawcy klas

24. 

grudzień

Wigilia dla mieszkańców internatu

D. Szwiec
Wychowawcy internatu

25. 

styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

E. Skrzypa
L. Lejman
M. Zarzycka

26. 

styczeń

Klasowe zabawy karnawałowe, Studniówka, Połowinki

Wychowawcy klas

27. 

luty

Dzień Bezpiecznego Internetu

K. Janik  + Zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych

28. 

marzec

Tydzień Języków Obcych

B. Oleksy  +
Zespół nauczycieli języków obcych

29. 

10 kwietnia

Obchody Święta Szkoły

A. Krzemińska
K. Mickiewicz-Bindas- cz. Art.
Ks. W. Koladyński
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
A. Rewers
E. Skrzypa
B. Denys

30. 

kwiecień

Wyjazd do Siekierek – cd. obchodów Święta Szkoły

Wychowawcy klas I
S. Łozińska
G. Michasiuk
SU
M. Łągiewczyk
J. Gorska
(wszyscy uczniowie klas społeczno-wojskowych)

31. 

10 kwietnia

Finał konkursu  „Super klasa 2014/2015”

M. Limanówka
Zespół wychowawczy
SU

32. 

24 kwietnia

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły
kl. III LO i IV TZ – apel

 

A. Krzemińska
E. Krupa-Nadolny – cz. art
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
E. Skrzypa
A. Rewers
B. Denys

33. 

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

M. Łągiewczyk
J. Gorska
SU

34. 

maj

 Dzień  Europy

D. Perz - koordynator
E. Krupa-Nadolny
N. Oleśków

 35.

od  marca

 Promocja  szkoły w gimnazjach

 

Zespół ds. promocji szkoły

36. 

1 czerwca

Dzień Dziecka

S. Łozińska
G. Michasiuk
SU

37. 

czerwiec

Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa

A. Lizak

38.

24  czerwca

 

Dzień sportu

A. Lizak
G. Michasiuk +
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

39.

26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015  (zakończenie szkoły klas III ZSZ)

A. Krzemińska
H. Leszczyńska – cz. art
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
A. Szkuciak - dekoracja
A. Jabłońska-Wróbel
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
E. Skrzypa
A. Rewers
B. Denys

40. 

1 września 2015

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 

A. Krzemińska
R. Kaliciak - sprzęt
M. Łągiewczyk
J. Gorska
G. Michasiuk
S. Łozińska
SU
E. Skrzypa
A. Rewers
B. Denys

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNM 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 200/2009

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

                                               

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


Dziennik elektroniczny

 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
   
     
   
     
   
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
 

 

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie